T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Bölüm, Program ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                       : 03.11.2017

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)      : 17.11.2017

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesörler İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Fotoğraf (5 Adet),
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.)

 

Doçentler İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Fotoğraf (5 Adet),
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması, (Yurtdışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi),
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.)

 

Yardımcı Doçentler İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Fotoğraf (5 Adet),
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.)

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayla veya eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

FAKÜLTE

BÖLÜM/PROGRAM/ ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

SAYI

 

BAŞVURU ŞARTLARI

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Profesör

1

 

Lisansüstü eğitimini Eğitim Yönetimi ve Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında tamamlamış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Gelişim Psikolojisi alanında tamamlamış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Lisans veya lisansüstü eğitimini Grafik alanında tamamlamış olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık (İngilizce) Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Lisans eğitimini Mimarlık alanında ve lisansüstü eğitimini Mimari Tasarım Programında tamamlamış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Profesör

1

Doçentlik unvanını Nöroşirürji alanında almış olmak ve Transsphenoidal Cerrahi konusunda tecrübeli olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Profesör

1

Doçentlik unvanını Genel Cerrahi alanında almış olmak ve Girişimsel Endoskopi konusunda tecrübeli olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

2

Acil Tıp Uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Tıp Doktoru, Tıbbi Biyoloji ve Genetik uzmanı olmak ve İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Programında tamamlamış olmak.

Hemşirelik Yüksekokulu

Profesör

1

 

Lisansüstü eğitimini Hemşirelik Esasları alanında tamamlamış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Doçentlik unvanını Psikiyatri alanında almış olmak. Ayrıca Davranış Bilimleri ve Ruh Sağlığı alanında çalışmaları olmak.