Maltepe Üniversitesi | Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

 • Üniversite Misyonumuz
  • Çağın değişimlerini kavrayan ve çabuk uyum sağlayabilen; yaratıcı düşünülebilen ve değişimi başlatabilen, proaktif; toplumsal sorumluluk bilincine sahip olarak bilgi ve hizmet projeleri üretebilen; var olan bilgi ve teknolojileri geliştirerek kullanabilen; ülke ve dünyanın geleceği konusunda söz sahibi olabilecek niteliklerle donanmış girişimci ve yenilikçi mezunlar vermek ve bilimsel araştırmalar yaparak ülkenin ve dünyanın refahını artırmak ve kalkınmasına katkıda bulunmaktır.
 • Üniversite Vizyonumuz
  • Düşüncede özgür, eğitimde çağdaş, bilimde evrensel" yapısıyla girişimci ve yenilikçi bir dünya üniversitesi olmaktır.
 • Üniversite Kalite Politikamız
  • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara yeni bilgi ve teknoloji üreterek bugüne ve geleceğe katkı sağlayan,
  • İş arayan değil, iş için aranan, girişimci ve yenilikci mezunlar yetiştiren,
  • Toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket eden ve bu anlamda projeler geliştiren,
  • Paydaş memnuniyeti odaklı başarıya yönelen,
  • Çalışan onuru ve huzuruna uygun çalışma ortamı sağlayan,
  • Sürdürülebilirlik anlayışı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal faaliyetlerin içeriğini ve kalitesini sürekli iyileştirmeyi temel alan,
  • Üniversite-sanayi işbirliğine önem veren,
  • Ülkemizin refah seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunan, bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlayarak çağdaş bir dünya üniversitesi olmaktır.
 • Kalite Yönetim Koordinatörlüğü
  • Komisyonun yetki, görev ve sorumlulukları, 2010 yılında kurulmuş olan ve kalite güvence sisteminin belli bir koordinasyon içinde ve aynı standartlarda yürütülmesini sağlamaya çalışan, kalite güvencesi ile ilgili tüm çalışmalarından sorumlu EKÇK ile birlikte çalışarak Üniversitenin kalite güvence sisteminin gelişimi için destek vermek ve işbirliği içinde olmaktır.

  • Maltepe Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyeleri
   Başkan Prof. Dr. Şahin KARASAR Rektör
   Üye * Prof. Dr. Belma AKŞİT Rektör Yardımcısı (Kaliteden Sorumlu)
   Üye Dr. Nuri OLUR Genel Sekreter
   Üye Prof. Dr. Ranan Gülhan AKTAŞ Müdür, MÜKKAM, Tıp Fakültesi
   Üye Prof. Dr. Zafer ÖZTEK Tıp Fakültesi
   Üye Doç. Dr. Yalçın KIRDAR İletişim Fakültesi
   Üye Doç. Dr. Özay GÜRTUĞ Rektör Danışmanı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
   Üye Dr. Öğr. Üyesi Şafak GÜNDÜZ Koordinatör, Kalite Yönetim Koordinatörlüğü
   Üye Dr. Öğr. Üyesi Mürşide ÖZGELDİ Dekan Yardımcısı, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
   Üye Dr. Öğr. Üyesi Gökçe GÜVERCİN Eğitim Fakültesi
   Üye Dr. Öğr. Üyesi Ayça KOCA Güzel Sanatlar Fakültesi
   Üye Dr. Öğr. Üyesi Müge ÜREM Hukuk Fakültesi
   Üye Dr. Öğr. Üyesi Aliye Ceren ONUR Dekan Yardımcısı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
   Üye Dr. Öğr. Üyesi David THOMAS Dekan Yardımcısı, Tıp Fakültesi
   Üye Dr. Öğr. Üyesi Hacer ERTEN YAMAN Hemşirelik Yüksekokulu
   Üye Öğr. Gör. Nuran KARAAĞAOĞLU Meslek Yüksekokulu
   Üye Erdal YAŞLICA Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
   Üye Öğr. Gör. Evrim TUNCEL SOMYÜREK Yabancı Diller Yüksekokulu
   Üye Ahmet Kadir ÇAKIR Öğrenci Konseyi Başkanı
   Üye Salih Sami ATILGAN Atılgan Holding
   Üye Faik KAPTAN İlçe Milli Eğitim Müdürü

    

   * Rektörün katılamadığı toplantılara başkanlık eder.

2018 Maltepe Üniversitesi Personel Memnuniyet Raporu

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel