Maltepe Üniversitesi | Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Maltepe Üniversite’sinin eğitim imkanlarını internet tabanlı teknolojinin yardımı ile daha geniş bir kesime ulaştırmak üzere kuruldu. Bu amaçla Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi özgün olarak geliştirdiği Öğrenim Yönetim Sistemini  - MUDES (Learning Management System - LMS) kullanarak, gerek kendi bünyesindeki akademik birimlerde çalışan öğretim elemanlarının, gerek diğer kurumlarda çalışan alan uzmanlarının ürettikleri bilgisel içeriği, deneyimli ekiplerle etkileşimli bilgisayar ortamına aktarmaktadır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel