Maltepe Üniversitesi | Ukrayna Üniversitelerinden Maltepe Üniversitesine Yapılan Yatay Geçiş Başvurularının Kabul ve Kayıtları Hakkında Duyuru

Ukrayna Üniversitelerinden Maltepe Üniversitesine Yapılan Yatay Geçiş Başvurularının Kabul ve Kayıtları Hakkında Duyuru

Listeler için tıklayınız.

Hukuk Fakültesi
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi Kabul Edilenler

 

Kayıt Tarihi: 21-22 Nisan 2022 günleri, 08:00-17:00 saatleri arasındadır.

KAYIT BELGELERİ:

1- Öğrenci Belgesi ve Türkçe Çevirisi
 (Öğrenci Belgesi ve çevirisinin son bir ay içinde alınmış olması; ayrıca, ilgili yurtdışı üniversite, konsolosluk veya noter onaylı olması gerekmektedir. İlgili ülkenin resmi makamlarından alınan apostil belgeli olmalıdır.)

2- Transkript ve Türkçe Çevirisi (Transkript Belgesi ve çevirisinin ilgili yurtdışı üniversite, konsolosluk veya noter onaylı olması gerekmektedir. İlgili ülkenin resmi makamlarından alınan apostil belgeli olmalıdır.)

3- Yurtdışında Öğrenime Başladığınız Yıla İlişkin ÖSYM veya YÖK Tarafından Eşdeğer Olarak Kabul Edilen Uluslararası Sınav Sonuç Belgesi (ÖSYM’nin web sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır. Yurtdışında öğrenim görmekte olan öğrencilerden, Üniversitemize Yatay Geçiş başvurularında yurtdışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları ve ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen koşulları sağlamaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için ilgili yıla ilişkin ÖSYS Kılavuzunda yer alan YÖK duyurusunu inceleyiniz.)

4- YÖK Okul Tanıma Yazısı (Kayıtlı olunan yurtdışı üniversiteye ilişkin YÖK Okul Tanıma Yazısı.)

5-  İngilizce Hazırlık Durum Belgesi (Eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programlara başvuran adaylardan; kayıtlı oldukları üniversitede İngilizce Hazırlık öğrenimi görenlerin veya muafiyet için geçerli sınav sonucuna sahip olanların belgelerini eklemeleri gerekmektedir. Herhangi bir belgesi olmayan adayların, kayıt hakkı kazanmaları halinde İngilizce Yeterlilik Sınavına katılmaları zorunludur. Bu sınavda başarısız olanlar İngilizce Hazırlık programına, başarılı olanlar ise doğrudan ilgili lisans programına başlayacaklardır. Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlara başvuru yapan adayların İngilizce Hazırlık Durum Belgesi göndermeleri gerekmemektedir.)

6- Lise Diploması aslı ve fotokopisi

7- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

8- Ders içerikleri ve Türkçe çevirisi

9- 2 adet vesikalık fotoğraf

10- Öğrenim ücretinin ödendiğine dair dekont

Belgelerin onaylı ve asıl olması gerekmektedir. Onaylı ve asıl olmayan belgelerle kayıt işlemi yapılmaz.

Kayıt sırasında belgelerin onaylı ve asıl hallerini getiremeyen öğrencilerin, 05 Mayıs 2022 tarihi mesai sonuna kadar Üniversitemize teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar belirtilen belgeleri teslim etmeyen öğrencilerin alınan geçici kayıtları, silinecektir.

Kesin kayıtta adayın bizzat bulunması gerekmektedir, kayda gelemeyen adayların kayıt işlemi  ancak noter onaylı vekili aracılığıyla yapılabilecektir.
 
* Her ne sebeple olursa olsun ilan edilen tarihlerde ilgili programlara kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. 

REKTÖRLÜK
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel