Maltepe Üniversitesi | T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden Duyuru: 2020-2021 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden Duyuru: 2020-2021 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

11.09.2020 tarihli Üniversitemiz Senatosunda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yayımladığı 30.07.2020 tarihli “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi”yle, 13.08.2020 tarihli “Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama” metninin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 04.09.2020 tarihli yazısına dayalı olarak hazırlanan 04.09.2020 tarihli “Yeni Korona Virüs Salgınında Eğitim Öğretim Süreçleri” yazılarının ışığında, eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin olarak çok yönlü bir değerlendirme yapılmıştır.

Bu çerçevede her şeyden önce öğrenme kazanımlarıyla ölçme ve değerlendirme de dahil olmak üzere, eğitim-öğretimle ilgili her ayrıntı dikkate alınmıştır.

Sonuç olarak, Üniversitemizin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim-öğretimin nasıl yapılacağına ilişkin kararlar aşağıdaki tabloda özet olarak gösterilmektedir.
 

Akademik Birim

Eğitim-Öğretimin Şekli

Eğitim Fakültesi

Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması ve Kurumlarda Gözlem dersleri dışındaki tüm teorik ve uygulamalı dersler eşzamanlı çevrimiçi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Tüm teorik dersler eşzamanlı çevrimiçi ancak Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüyle  Sahne Sanatları Bölümünün uygulamalı dersleri yerleşkemizde yüz yüze

Hukuk Fakültesi 

Eşzamanlı çevrimiçi 

İletişim Fakültesi

Eşzamanlı çevrimiçi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

Tüm teorik dersler eşzamanlı çevrimiçi ancak Psikoloji Bölümüyle Sosyal Hizmet Bölümünün bazı uygulamalı dersleri ilgili kurumlarda yüz yüze

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Eşzamanlı çevrimiçi 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Eşzamanlı çevrimiçi 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Eşzamanlı çevrimiçi 

Tıp Fakültesi

Karma (Hibrit)

Konservatuvar

Tüm teorik dersler eşzamanlı çevrimiçi ancak uygulamalar yerleşkemizde yüz yüze

Hemşirelik Yüksekokulu

Karma (Hibrit)

Meslek Yüksekokulu

Anestezi Programının teorik dersleri eşzamanlı çevrimiçi; uygulamalı dersleri karma (hibrit),

İlk ve Acil Yardım Programının teorik dersleri eşzamanlı çevrimiçi; uygulamalı dersleri karma (hibrit),

Moda Tasarımı Programının tüm dersleri eşzamanlı çevrimiçi; uygulamalı dersleri Bahar Yarıyılında veya yaz aylarında, 

Radyo ve Televizyon Programcılığı Programının tüm dersleri eşzamanlı çevrimiçi;  uygulamalı dersleri Bahar Yarıyılında veya yaz aylarında,

Uçak Teknolojisi Programının teorik dersleri eşzamanlı çevrimiçi; uygulamalı dersleri Bahar Yarıyılında veya yaz aylarında yapılacaktır. Bunların dışındaki dersler eşzamanlı çevrimiçi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Eşzamanlı çevrimiçi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Hemşirelik Anabilim Dalı Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının bazı dersleriyle, Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programının süpervizyon dersinin uygulama kısmı yüz yüze; bunların dışındaki tüm lisansüstü dersleri eşzamanlı çevrimiçi   


Sağlıklı günler ve başarılar dileriz.
REKTÖRLÜK
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel