Maltepe Üniversitesi | T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize “Öğretim Üyeleri” Alınacaktır.

T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize “Öğretim Üyeleri” Alınacaktır.

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölüm, program ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                       : 17.07.2021

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)       : 31.07.2021

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesör İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Doçent İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi),
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)   
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)   
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Fakülte

Bölüm-Program-Anabilim Dalı-Anasanat Dalı

İstenilen
Akademik Personel

Sayı

Özellikler

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) Programı

Doç. Dr.

1

Doçentlik unvanını Eğitim Yönetimi alanından almış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Çizgi Film Animasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Çizgi Film ve Animasyon, İletişim Sanatları veya İletişim ve Tasarımı alanlarının birinde yapmış ve Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimini Sinema alanında tamamlamış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisansüstü eğitimini Özel Hukuk alanında tamamlamış olmak ve Ticaret Hukuku alanında çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Görsel İletişim Tasarımı alanında yapmış olmak ve Lisansüstü eğitimini Görsel İletişim Tasarımı ve/veya İletişim Bilimleri alanlarının birinde tamamlamış olmak.

Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

2

Lisansüstü eğitimini Halkla İlişkiler ve/veya İletişim Bilimleri alanlarının birinde tamamlamış olmak.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

İletişim Bilimleri ya da Radyo ve Televizyon alanlarının birinde doktora eğitimini tamamlamış olmak ve ders verme deneyimine sahip olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Psikoloji alanında tamamlamış, Doktora derecesini Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanından almış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Psikoloji alanında tamamlamış, Doktora derecesini Klinik Psikoloji alanından almış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Sosyoloji (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans ve Doktora eğitimini Sosyoloji alanında tamamlamış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme Bölümü

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını Muhasebe ve Finans alanında almış olmak.

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını Finans alanında almış olmak ve tercihen sektör deneyimine sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

2

Lisans ve lisansüstü derecelerini Bilgisayar ya da Yazılım Mühendisliğinden almış olmak ve fen alanında İngilizceden en az 85 puana sahip olmak. 

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini İnşaat Mühendisliğinden, doktora derecesini Yapı Malzemesi alanından almış olmak ve fen alanında İngilizceden en az 85 puana sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini İnşaat Mühendisliğinden, Doktora derecesini Yapı Bilgisi alanından almış olmak ve fen alanında İngilizceden en az 85 puana sahip olmak.

Temel Bilimleri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Fizik alanından, Doktora derecesini Teorik Fizik alanından almış olmak ve fen alanında İngilizceden en az 85 puana sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Fizik alanından, Doktora derecesini Genel Fizik ya da Uygulamalı Fizik alanından almış olmak ve fen alanında İngilizceden en az 85 puana sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Matematik alanından, Doktora derecesini Uygulamalı Matematik alanından almış olmak ve fen alanında İngilizceden en az 85 puana sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını Nöroşirürji alanından almış olmak.

Konservatuvar

Müzik Bölümü
Piyano, Arp ve Gitar Anasanat Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sanatta yeterlik eğitimini Piyano alanında tamamlamış olmak, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda konser vermiş olmak.

Hemşirelik Yüksekokulu

Doç. Dr.

1

Doçentlik unvanını Dahili Hastalıklar Hemşireliği alanından almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Konaklama İşletmeciliği alanında, Yüksek Lisans eğitimini Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında, Doktora eğitimini ise Turizm İşletmeciliği alanında tamamlamış olmak. Ders verme deneyimine sahip olmak.

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Yüksek Lisans eğitimini Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya İşletme alanlarının birinde, Doktora eğitimini ise Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında tamamlamış olmak.

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Havacılık Yönetimi alanında, Doktora eğitimini ise İletişim Bilimleri alanında tamamlamış olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek koşuluyla havalimanı yer hizmetleri alanında sektör deneyimine sahip olmak.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel