Maltepe Üniversitesi | T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize “Öğretim Üyesi” Alınacaktır.

T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize “Öğretim Üyesi” Alınacaktır.

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümüne 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başlama Tarihi                       : 24.02.2020

İlan Bitiş Tarihi (Son Başvuru)    : 09.03.2020

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Doçentler İçin:

  • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
  • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
  • YÖK Formatında Özgeçmiş
  • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
  • Fotoğraf (5 Adet)
  • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi),
  • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayla, son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

İstenilen
Akademik Personel

Sayı

Özellikler

İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Doç. Dr.

1

Doktora eğitimini İletişim Bilimleri alanından ve Doçentlik unvanını Gazetecilik alanından almış olmak.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel