Maltepe Üniversitesi | T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize “Öğretim Üyeleri”Alınacaktır

T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize “Öğretim Üyeleri”Alınacaktır

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölüm, program ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                       : 16.10.2020

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)      : 30.10.2020

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Dr. Öğr. Üyesi İçin:

  • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)   
  • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)   
  • YÖK Formatında Özgeçmiş
  • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
  • Fotoğraf (5 Adet)
  • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
  • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
  • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm-Program-Anabilim Dalı

İstenilen
Akademik Personel

Sayı

Özellikler

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Özel Hukuk alanında tamamlamış olmak, Bilişim ve Teknoloji Hukuku alanında çalışmaları olmak.

Hemşirelik Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi

 

Doktora eğitimini İç Hastalıkları Hemşireliği alanında tamamlamış olmak.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel