Maltepe Üniversitesi | T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize “Öğretim Üyeleri”Alınacaktır.

T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize “Öğretim Üyeleri”Alınacaktır.

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölüm, program, anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                       : 17.01.2020

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)      : 31.01.2020

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesör İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Doçentler İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi),
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

 

Dr. Öğr. Üyesi İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)  
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)  
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayla, son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Fakülte - Yüksekokul

Bölüm - Program

İstenilen
Akademik Personel

Sayı

Özellikler

Güzel Sanatlar Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak
Sanatları Bölümü

Prof. Dr.

1

Lisans ve/veya Lisansüstü eğitimini ve/veya Doçentlik çalışmalarını Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Beslenme ve Diyetetik, Gıda Mühendisliği veya Turizm ve Otelcilik alanlarının birinde tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Lisans ve/veya Lisansüstü eğitimini Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Beslenme ve Diyetetik, Gıda Mühendisliği, Biyoloji veya Turizm ve Otelcilik alanlarının birinde tamamlamış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını Sosyal Hizmet alanından almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans veya Lisansüstü eğitimini Sosyal Hizmet veya Sosyoloji alanında tamamlamış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doç. Dr.

1

Doçentlik unvanını Siyaset Bilimi alanından almış olmak ve tercihen Türkiye Düşünce Hayatı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü

Doç. Dr.

1

Doçentlik unvanını Tasarım alanından almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans ve Doktorasını / Sanatta Yeterliliğini İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım alanlarının birinde tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans ve Doktora eğitimini Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

İç Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

İç Mimarlık lisans mezunu olmak ve Doktora eğitimini Görsel Kimlik ve İç Mekân konusunda yapmış olmak.

Mimarlık Bölümü

Prof. Dr.

1

Lisans eğitimini Mimarlık alanında ve Doktora eğitimini Restorasyon alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mimarlık (İngilizce) Bölümü

Doç. Dr.

1

Doçentlik unvanını Mimarlık alanından almış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Mimarlık alanında ve Doktora eğitimini Taşıyıcı Sistemler alanında tamamlamış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Mimarlık alanında ve Doktora eğitimini Yapı Elemanları ve Malzemeleri alanında tamamlamış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

2

Doktora eğitimini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinde tamamlamış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin birinden almış olmak ve Kontrol alanında uzmanlaşmış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin birinde, Doktora eğitimini de bu alanların birinde tamamlamış ve Kontrol alanında uzmanlaşmış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin birinde ve Doktora eğitimini de bu alanların birinde tamamlamış olmak, Elektrik Makinaları veya Elektrik Tesisleri alanında uzmanlaşmış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Prof. Dr.

1

İstatistik alanında doktora yapmış olmak, Siber Güvenlik alanında çalışmaları olmak; ayrıca yurtdışı araştırmaları ve iş deneyimi olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Prof. Dr.

2

Doçentlik unvanını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinden almış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Doç. Dr.

2

Dr. Öğr. Üyesi

4

Doktora eğitimini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinde tamamlamış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Yandal Uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak. 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak. 

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını Tıbbi Mikrobiyoloji alanından almış olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Tıp Fakültesinde ve Doktora eğitimini Tıp Eğitimi alanında tamamlamış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak. Ayrıca Akreditasyon çalışmalarında deneyim sahibi olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını ve Doçentliğini Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilim Dalından almış olmak. 

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını ve Doçentliğini Ortopedi ve Travmatoloji Bilim Dalından almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak.

 

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel