Maltepe Üniversitesi | T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize “Öğretim Üyeleri” Alınacaktır.

T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize “Öğretim Üyeleri” Alınacaktır.

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR.

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                       : 17.03.2020

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)      : 31.03.2020

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesör İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)   
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)   
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayla, son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Fakülte

Bölüm

İstenilen
Akademik Personel

Sayı

Özellikler

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Prof. Dr.

1

Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Mühendislik alanlarında tamamlamış olmak ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Eğitimi alanlarının birinde çalışmış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinde tamamlamış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80) sahip olmak.

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Prof. Dr.

1

Lisans eğitimini Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin birinde tamamlamış olmak, Doktora eğitimini yine bu alanların birinde tamamlamış ve kontrol teorisi alanında deneyimli olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80) sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin birinde tamamlamış olmak, Doktora eğitimini yine bu alanların birinde tamamlamış olmak ve kontrol teorisi alanında deneyimli olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80) sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin birinde tamamlamış olmak, Doktora eğitimini yine bu alanların birinde tamamlamış olmak, "elektrik makineleri" veya "elektrik tesisleri" alanında uzmanlaşmış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80) sahip olmak.

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Prof. Dr.

1

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanlarından birinde Doktora veya Doçentlik derecelerine sahip olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80) sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

4

Doktora eğitimini Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanlarından birinde tamamlamış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80) sahip olmak.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel