Maltepe Üniversitesi | T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize “Öğretim Üyeleri” Alınacaktır.

T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize “Öğretim Üyeleri” Alınacaktır.

Üniversitemizin aşağıda gösterilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                       : 08.02.2024

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)      : 22.02.2024

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesör İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya (1 adet basılı kopya ve 5 adet dijital kopya [USB]),
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Doçent İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi),
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya (1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya [USB]),
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

 

Dr. Öğr. Üyesi İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)   
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)   
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya (1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya [USB]),
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm - Anabilim Dalı

İstenilen
Akademik Personel

Sayı

Özellikler

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü
Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Yüksek Lisans ve doktora eğitimlerini Genel Kamu Hukuku alanında tamamlamış olmak.

Özel Hukuk Bölümü
Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Özel Hukuk alanında tamamlamış ve Milletlerarası Özel Hukuk alanında çalışma yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Görsel İletişim Tasarımı Programında, lisansüstü eğitimini İletişim Bilimleri, Sinema veya ilgili alanlarda tamamlamış olmak. Tercihen Fotoğraf, video ve kurgu alanında ders verme deneyimine sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

2

Doktora eğitimini Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve Fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

2

Doktora eğitimini Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve Fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

2

Doktora eğitimini Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve Fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
 Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentlik unvanını Göz Hastalıkları alanında almış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Göz Hastalıkları uzmanı olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
 Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak, çocuklarda laparoskopik işlemler konusunda deneyimli olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
 Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentlik unvanını Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları alanında almış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını Tıbbi Patoloji alanında almış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Doç. Dr.

1

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıbbi Patoloji uzmanı olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentlik unvanını Kardiyoloji alanında almış olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Kardiyoloji uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü
 Anatomi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını Anatomi alanında almış olmak. Tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak

Doç. Dr.

1

Dr. Öğr. Üyesi

1

Anatomi uzmanı olmak ya da Anatomi doktora eğitimini tamamlamış olmak. Tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak

Temel Tıp Bilimleri Bölümü
 Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını Tıbbi Mikrobiyoloji alanında almış olmak. Tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak

Doç. Dr.

1

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak ya da Tıbbi Mikrobiyoloji doktora eğitimini tamamlamış olmak. Tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak

Temel Tıp Bilimleri Bölümü
 Biyoistatistik Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentlik unvanını Biyoistatistik alanında almış olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Biyoistatistik uzmanı olmak veya Biyoistatistik alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü
 Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

2

Lisans eğitimini Tıp Fakültesinde ve doktora eğitimini Tıp Eğitimi alanında tamamlamış olmak. Tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak ve Akreditasyon çalışmalarında deneyimli olmak.

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel