Maltepe Üniversitesi | T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: “Öğretim Görevlileri” ve “Araştırma Görevlileri” Alınacaktır.

T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: “Öğretim Görevlileri” ve “Araştırma Görevlileri” Alınacaktır.

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: “ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ” ve “ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ” ALINACAKTIR.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 33. Maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara Üniversitemizin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla yapılır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

SINAV TAKVİMİ    

İlk Başvuru Tarihi             : 08.02.2024         

Son Başvuru Tarihi           : 22.02.2024

Ön Değerlendirme Tarihi  : 23.02.2024

Sınav Tarihi                       : 26.02.2024

Sınav Sonuç Tarihi            : 27.02.2024

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

•           Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır)     

•           Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

•           Özgeçmiş (YÖK Formatlı)

•           ALES Belgesi, Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

•           Adli Sicil (e-Devletten alınabilir)

•           2 adet vesikalık fotoğraf

•           Diploma fotokopileri (onaylı) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)

•           Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)

•           Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)

•           Yurtdışından alınan diplomalar için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösteren belge (onaylı)

•           Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı)

•           Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge (onaylı)

Başvurular, T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına dilekçe, başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Belgesi eksik olan veya süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

 Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL  Tel: 0(216) 626 10 50

 

Fakülte-Yüksekokul

Bölüm-Program

İstenilen
Akademik Personel

Sayı

Özellikler

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü
Okul Öncesi Öğretmenliği Programı

Arş. Gör.

1

Lisans eğitimini Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi alanında tamamlamış olmak ve yüksek lisans eğitimine Okul Öncesi Eğitimi veya Çocuk Gelişimi alanında devam ediyor olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Arş. Gör.

1

Lisans eğitimini Psikoloji alanında tamamlamış ve Gelişim, Klinik, Sosyal veya Deneysel/Bilişsel Psikoloji alanlarının birinde lisansüstü eğitimine devam ediyor olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme (İngilizce) Bölümü

Arş. Gör.

1

Lisans eğitimini İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Endüstri Mühendisliği ve İletişim alanlarından birinde tamamlamış ve Lisansüstü eğitimine İşletme alanında devam ediyor olmak. İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Arş. Gör.

1

Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarının birinden mezun olmak ve Fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Arş. Gör.

1

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği alanlarının birinden mezun olmak ve Fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Arş. Gör.

2

Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarının birinden mezun olmak ve/veya Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarından birinde Yüksek Lisans yapıyor olmak, Fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.

Meslek Yüksekokulu

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Uçak Teknolojisi Programı

Öğr. Gör.

1

Havacılık Elektrik-Elektroniği, Uçak Bakım-Onarım, Uçak Gövde-Motor, Uçak Gövde-Motor Bakım, Uçak Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği lisans mezunu olup tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak, ya da tezli yüksek lisans mezunu olup belgelendirmek koşuluyla Uçak veya Helikopter Bakım ya da Eğitim Kuruluşunda en az 2 yıllık deneyime sahip olmak.

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı

Öğr. Gör.

1

Lisans eğitimini Havacılık Yönetimi veya Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü alanlarının birinde ve Yüksek Lisans eğitimini İşletme veya Havacılık Yönetimi alanlarından birinde tamamlamış olmak. En az iki yıl yer hizmetleri alanında alan tecrübesine sahip olmak. Tercihen yolcu hizmetleri ve havayolu yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel