Maltepe Üniversitesi | T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: “Öğretim Görevlileri” ve “Araştırma Görevlileri” Alınacaktır.

T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: “Öğretim Görevlileri” ve “Araştırma Görevlileri” Alınacaktır.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 33. Maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara Üniversitemizin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla yapılır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

SINAV TAKVİMİ    

İlk Başvuru Tarihi             : 17.07.2021         

Son Başvuru Tarihi           : 31.07.2021

Ön Değerlendirme Tarihi  : 03.08.2021

Sınav Tarihi                       : 04.08.2021

Sınav Sonuç Tarihi            : 05.08.2021

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 • Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır)     
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Özgeçmiş (YÖK Formatlı)
 • ALES Belgesi
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
 • Adli Sicil (e-Devletten alınabilir)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Diploma fotokopileri (onaylı) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)
 • Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)
 • Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)
 • Yurtdışından alınan diplomalar için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösteren belge (onaylı)
 • Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı)
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge (onaylı)

Başvurular, T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına dilekçe, başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Belgesi eksik olan veya süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

 Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL  Tel: 0(216) 626 10 50

Fakülte

Bölüm-Program-Anabilim Dalı- Anasanat Dalı

İstenilen
Akademik Personel

Sayı

Özellikler

Güzel Sanatlar Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Öğr. Gör.

1

Lisans eğitimini Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Gıda Mühendisliği alanlarının birinde, Tezli Yüksek Lisans eğitimini Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gıda Mühendisliği, Turizm ve Otelcilik veya İşletme alanlarının birinde tamamlamış olmak ve belgelemek kaydıyla Gastronomi alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.

Arş. Gör.

1

Lisans eğitimini Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında tamamlamış olmak.

Grafik Tasarımı Bölümü

Öğr. Gör.

1

Lisans ve Tezli Yüksek Lisans eğitimini Grafik Tasarımı alanında tamamlamış olmak ve belgelemek kaydıyla en az beş yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Arş. Gör.

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve ilgili Hukuk alanında Tezli Yüksek Lisans eğitimine devam ediyor olmak.

Özel Hukuk Bölümü Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı

Arş. Gör.

1

İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Arş. Gör.

1

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Gazetecilik alanında tamamlamış olmak ve Gazetecilik alanında doktora eğitimine devam ediyor olmak.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Arş. Gör.

2

Lisans eğitimini Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, İletişim ve Tasarım veya Çizgi Film ve Animasyon alanlarının birinde tamamlamış olmak.

Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Arş. Gör.

1

Yüksek Lisans öğrenimini Halkla İlişkiler alanında tamamlamış olmak ve Halkla İlişikler alanında doktora eğitimine devam ediyor olmak.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Öğr. Gör.

1

Tezli Yüksek Lisans eğitimini Radyo, Televizyon ve Sinema alanlarının birinde tamamlamış olmak; bu alanlarda mesleki deneyime sahip olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Arş. Gör.

1

Lisans eğitimini Psikoloji alanında tamamlamış ve Psikoloji alanında Tezli Yüksek Lisans eğitimine devam ediyor olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Arş. Gör.

2

Bilgisayar, Yazılım veya Bilişim Mühendisliği alanlarının birinden mezun olmak ve fen alanında İngilizceden en az 85 puana sahip olmak.  

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Arş. Gör.

2

Yazılım, Bilgisayar ya da Bilişim Mühendisliği alanlarının birinden mezun olmak ve fen alanında İngilizceden en az 85 puana sahip olmak.  

Konservatuvar

Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı

Arş. Gör.

1

Lisans eğitimini Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Keman Sanat Dalında tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Tasarım Bölümü Moda Tasarım Programı

Öğr. Gör.

1

Lisans eğitimini Moda Tasarımı Öğretmenliği, Giyim Öğretmenliği, Giyim Endüstrisi Öğretmenliği, Hazır Giyim Öğretmenliği veya Tekstil ve Moda Tasarımı alanlarının birinde tamamlamış olmak; alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör.

10

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dilbilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngilizce Çeviribilim, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat lisans programlarından birinden mezun olmak, en az Tezli Yüksek Lisans derecesine ve İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel