Maltepe Üniversitesi | T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: “Öğretim Görevlileri” ve “Araştırma Görevlileri” Alınacaktır.

T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: “Öğretim Görevlileri” ve “Araştırma Görevlileri” Alınacaktır.

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 33. Maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara Üniversitemizin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla yapılır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

SINAV TAKVİMİ    

İlk Başvuru Tarihi             : 05.01.2023         

Son Başvuru Tarihi           : 19.01.2023

Ön Değerlendirme Tarihi  : 20.01.2023

Sınav Tarihi                       : 23.01.2023

Sınav Sonuç Tarihi            : 24.01.2023

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

•          Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır)     

•          Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

•          Özgeçmiş (YÖK Formatlı)

•          ALES Belgesi, Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

•          Adli Sicil (e-Devletten alınabilir)

•          2 adet vesikalık fotoğraf

•          Diploma fotokopileri (onaylı) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)

•          Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)

•          Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)

•          Yurtdışından alınan diplomalar için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösteren belge (onaylı)

•          Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı)

•          Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge (onaylı)

Başvurular, T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına dilekçe, başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Belgesi eksik olan veya süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

 Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL  Tel: 0(216) 626 10 50

Fakülte-Yüksekokul

Bölüm-Program

İstenilen
Akademik Personel

Sayı

Özellikler

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü
Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Arş. Gör.

1

Hukuk fakültesi mezunu olmak ve Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans eğitimine devam ediyor olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Arş. Gör.

2

Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarının birinden mezun olmak ve fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Arş. Gör.

2

Lisans Eğitimini Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin birinde tamamlamış olmak ve fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Arş. Gör.

2

Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarının birinden mezun olmak ve fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.

Konservatuvar

Müzik Bölümü
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı

Arş. Gör.

1

Konservatuvar Klarnet alanından mezun olmak.

Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
Mimari Restorasyon Programı

Öğr. Gör.

1

Mimarlık Lisans mezunu olup, Bina Bilgisi bilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Mimarlık alanında doktora yapıyor olmak

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

Türk Dili Bölümü

Öğr. Gör.

1

Tezli Yüksek lisans eğitimini Türk Dili ve Edebiyatı alanında tamamlamış olmak ve yine bu alanda doktora eğitimine devam ediyor olmak.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel