Maltepe Üniversitesi | T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara Üniversitemizin web sayfası www.maltepe.edu.tr den ulaşabilirler.

Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya posta yoluyla yapılır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Belgesi eksik olan veya belirtilen sürede Üniversitemize ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

Fakülte  / Yüksekokul

 

Bölüm / Program

 

Akademik Personel

 

Sayı

 

Koşullar

Konservatuvar

Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı

Araştırma Görevlisi

1

Lisans eğitimini Piyano alanında tamamlamış olmak.

 

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi             : 13.03.2019

Son Başvuru Tarihi           : 27.03.2019

Ön Değerlendirme Tarihi  : 28.03.2019

Sınav Tarihi                       : 29.03.2019

Sınav Sonuç Tarihi            : 01.04.2019

 

 

Başvurular, T.C. Maltepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Personel Birimine dilekçe, başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Belgesi eksik olan veya belirtilen sürede Üniversitemize ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

•          Başvuru Formu ve Dilekçe (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır)     

•          Nüfus Cüzdan Fotokopisi

•          Adli Sicil Kaydı

•          Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 asıl)  (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır)     

•          Özgeçmiş (YÖK Formatlı)

•          ALES Belgesi

•          Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

•          5 adet vesikalık fotoğraf

•          Diploma fotokopileri (onaylı)

•          Yurtdışından alınan diplomalar için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösteren belge (onaylı)

•          Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı)

•          Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge (onaylı)

 

Adres: T.C. Maltepe Üniversitesi

Personel Birimi (Rektörlük) Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe/İSTANBUL 

Tel: 0(216) 626 10 50 Dahili : 2021 – 2022 – 2023  

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel