Maltepe Üniversitesi | T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR.

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR.

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine, programlarına ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                       : 18.11.2021

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)      : 02.12.2021

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesör İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya (1 adet basılı kopya ve 5 adet dijital kopya [USB]),
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Doçent İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi),
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya (1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya [USB]),
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)   
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)   
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya (1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya [USB]),
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm-Program-Anabilim Dalı

İstenilen
Akademik Personel

Sayı

Özellikler

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını Matematik Eğitimi alanında almış olmak.

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Matematik Eğitimi alanında tamamlamış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İngilizce Öğretmenliği Programı

Doç. Dr.

1

Doçentlik unvanını Karşılaştırmalı Edebiyat alanından almış olmak ve İngilizce Öğretmenliği alanında en az on yıl deneyimli olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans ve/veya Lisansüstü eğitimini Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Beslenme ve Diyetetik veya Gıda Mühendisliği alanlarının birinde tamamlamış olmak.

Grafik Tasarımı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimini Grafik Tasarımı, Resim veya Plastik Sanatlar alanlarının birinde tamamlamış olmak. Belgelendirmek koşuluyla yükseköğretim kurumlarında en az iki yıl çalışmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentlik unvanını İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanından almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemesi Anabilim Dalında doktora derecesine sahip olmak ve fen alanında İngilizceden en az 85 puana sahip olmak.

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalında doktora derecesine sahip olmak ve fen alanında İngilizceden en az 85 puana sahip olmak.

Temel Bilimler Bölümü

Prof. Dr.

1

Katıhal Fiziği alanında doktora ve doçentlik derecesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını Genel Cerrahi bilim alanında almış olmak. Organ Nakli alanında deneyimli olmak. Tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85) sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Genel Cerrahi uzmanı olmak. Organ Nakli alanında deneyimli olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr.

2

Doçentlik unvanını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bilim alanında almış olmak.  Tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85) sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Doç. Dr. 1 Doçentlik unvanını Özel Eğitim (Konuşma Engelliler Eğitimi) alanından almış olmak, Dil ve Konuşma Terapisi alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel