Maltepe Üniversitesi | T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                       : 27.06.2019

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)      : 11.07.2019

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesör İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasından sağlanacaktır.)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Fotoğraf (5 Adet),
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,

Doçent İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasından sağlanacaktır.)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Fotoğraf (5 Adet),
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi),
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

Dr. Öğr. Üyesi İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz internet sitesinden sağlanacaktır.)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Fotoğraf (5 Adet),
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayla, son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Fakülte

Bölüm

İstenilen
Akademik Personel

Sayı

Özellikler

Güzel Sanatlar Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Prof. Dr.

1

Lisans ve/veya Lisansüstü eğitimini ve/veya Doçentlik unvanını Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Beslenme ve Diyetetik, Gıda Mühendisliği veya Turizm ve Otelcilik alanlarının birinden almış olmak.

Doç. Dr.

Dr. Öğr. Üyesi

 1

Lisans ve/veya Lisansüstü eğitimini Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Beslenme ve Diyetetik, Gıda Mühendisliği veya Turizm ve Otelcilik alanlarının birinden almış olmak.

Grafik Tasarımı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans ve/veya Lisansüstü eğitimini Resim alanında tamamlamış olmak ve yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans veya Lisansüstü eğitimini Sosyal Hizmet alanından almış olmak.

Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans ve Doktora eğitimini Sosyoloji alanından almış olmak, ayrıca İngilizce ders verebilme yeterliğine sahip olmak.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel