Maltepe Üniversitesi | T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR.

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR.

 

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                       : 14.09.2021

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)      : 28.09.2021

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesör İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya (1 adet basılı kopya ve 5 adet dijital kopya [USB]),
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Doçent İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi),
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya (1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya [USB]),
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)   
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)   
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya (1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya [USB]),
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

İstenilen
Akademik Personel

Sayı

Özellikler

Güzel Sanatlar Fakültesi

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü

Doç. Dr.

1

Doçent unvanını Tasarım alanından almış olmak ve Çizgi Film ve Animasyon alanında en az 5 yıl öğretim üyesi olarak ders vermiş olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) Bölümü

Doç. Dr.

1

Doçent unvanını Uluslararası Ticaret alanından almış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak. Alanda en az 5 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü

Prof. Dr.

1

Doktora ve/veya Sanatta Yeterlik eğitimini ve Doçent unvanını İç Mimarlık alanından almış olmak.

Doç. Dr.

1

Sanatta Yeterlik derecesini İç Mimarlık alanında tamamlamış olmak. Doçent unvanını Tasarım alanında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans, Doktora ve/veya Sanatta yeterlik eğitimlerini İç Mimarlık alanında tamamlamış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

İnşaat Mühendisliği Mekanik Anabilim Dalında doktora derecesine sahip olmak.

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalında doktora derecesine sahip olmak ve fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemesi Anabilim Dalında doktora derecesine sahip olmak ve fen alanında İngilizceden en az 85 puana sahip olmak.

Temel Bilimleri Bölümü

Prof. Dr.

1

Doçent unvanını Yüksek Enerji Fiziği alanından almış olmak ve genel relativite alanında çalışmaları olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Matematik alanında lisans ve doktora derecesine sahip olmak ve fen alanında İngilizceden en az 85 puana sahip olmak.

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Yazılım veya Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak, Oyun Teorisi ve Oyun Tasarımı konularında araştırmalar yapmış olmak ve fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel