Maltepe Üniversitesi | T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ” ALINACAKTIR

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ” ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                       : 09.05.2024

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)       : 23.05.2024

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesör İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya (1 adet basılı kopya ve 5 adet dijital kopya [USB]),
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Doçent İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi),
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya (1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya [USB]),
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)   
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)   
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya (1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya [USB]),
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm – Program - Anabilim Dalı

İstenilen
Akademik Personel

Sayı

Özellikler

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentlik unvanını Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalından almış olmak.

Kamu Hukuku Bölümü
Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Yüksek Lisans ve doktora eğitimlerini Genel Kamu Hukuku alanında tamamlamış olmak.

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Doç. Dr.

1

Doçentlik unvanını ve lisansüstü eğitimlerini Reklamcılık alanından almış olmak. Marka iletişimi ve tasarım alanlarında araştırmalar yapmış ve tercihen İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü

Prof. Dr.

1

Lisans eğitimini Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği veya Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği programlarından birinde tamamlamış olmak ve Doktora eğitimini Mühendislik alanlarında tamamlamış olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği veya Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği programlarından birinde tamamlamış olmak ve Doktora eğitimini Mühendislik alanlarında tamamlamış olmak. 

İç Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini İç Mimarlık veya Mimarlık programında tamamlamış olmak ve Mimari Tasarım Sorunları Programında doktora çalışmalarını tamamlamış olmak.

Mimarlık Bölümü

Doç. Dr.

1

Lisans eğitimini Mimarlık programda tamamlamış, Doktora eğitimini Rölöve-Restorasyon Programında tamamlamış ve Doçentlik unvanını Mimarlık alanından almış olmak. Mimarlık alanındaki güncel teknolojiler ile ilgili ders verebilir olmak.

Mimarlık (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Mimarlık programında tamamlamış ve Doktora eğitimini Yapı alanından almış olmak veya Lisans eğitimini İnşaat Mühendisliği programında tamamlamış ve Doktora eğitimini Mimarlık alanından almış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak. Yapı bilgisi ve teknolojisi alanlarında ders verebilir olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve Fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

2

Doktora eğitimini Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve Fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

2

Doktora eğitimini Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve Fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
 Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında uzman olmak. İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
 Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını Çocuk Cerrahisi alanında almış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
 Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentlik unvanını Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları alanında almış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını Tıbbi Patoloji alanında almış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Doç. Dr.

1

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıbbi Patoloji uzmanı olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Acil Tıp Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Acil Tıp uzmanı olmak. Tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
 Radyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Radyoloji uzmanı olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Kardiyoloji uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü
 Anatomi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını Anatomi alanında almış olmak. Tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Doç. Dr.

1

Dr. Öğr. Üyesi

1

Anatomi uzmanı olmak ya da Anatomi doktora eğitimini tamamlamış olmak. Tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü
 Biyoistatistik Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentlik unvanını Biyoistatistik alanında almış olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Biyoistatistik uzmanı olmak veya Biyoistatistik alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü
 Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

2

Lisans eğitimini Tıp Fakültesinde ve doktora eğitimini Tıp Eğitimi alanında tamamlamış olmak. Tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak ve Akreditasyon çalışmalarında deneyimli olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

2

Doktora eğitimini Dil ve Konuşma Terapisi/Bozuklukları veya Odyoloji alanlarından birinde tamamlamış olmak.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel