Maltepe Üniversitesi | T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM GÖREVLİSİ” ALINACAKTIR

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM GÖREVLİSİ” ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara Üniversitemizin web sayfası www.maltepe.edu.tr den ulaşabilirler.

Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen yapılır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayla, son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi             : 27.06.2019

Son Başvuru Tarihi           : 11.07.2019

Ön Değerlendirme Tarihi  : 12.07.2019

Sınav Tarihi                       : 16.07.2019

Sınav Sonuç Tarihi            : 18.07.2019

Fakülte

Bölüm


Akademik Personel

Sayı

Özellikler

Güzel Sanatlar Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Öğr. Gör.

1

Lisans eğitimini Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde, Tezli Yüksek Lisans eğitimini Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Beslenme ve Diyetetik, Gıda Mühendisliği veya Turizm Otelcilik alanlarının birinde tamamlamış olmak ve belgelemek koşuluyla, mutfak uygulamaları alanında en az 3 yıllık deneyime sahip olmak.

 

Başvurular, T.C. Maltepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Personel Birimine bir dilekçe, başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen yapılmalıdır. Belgesi eksik olan veya süresinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 • Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır)     
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 asıl) (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır)     
 • Özgeçmiş (YÖK Formatlı)
 • ALES Belgesi
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Diploma fotokopileri (onaylı)
 • Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa)
 • Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa)
 • Yurtdışından alınan diplomalar için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösteren belge (onaylı)
 • Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı)
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge (onaylı)

T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Birimi (Rektörlük) Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe/İSTANBUL

 Tel: 0(216) 626 10 50 Dahili : 2021 – 2022 – 2023  

 

 

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel