Maltepe Üniversitesi | T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: “ÖĞRETİM GÖREVLİSİ” ve “ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ” ALINACAKTIR.

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: “ÖĞRETİM GÖREVLİSİ” ve “ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ” ALINACAKTIR.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 33. Maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara Üniversitemizin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla yapılır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

SINAV TAKVİMİ    

İlk Başvuru Tarihi             : 09.05.2024         

Son Başvuru Tarihi           : 23.05.2024

Ön Değerlendirme Tarihi  : 24.05.2024

Sınav Tarihi                       : 27.05.2024

Sınav Sonuç Tarihi            : 28.05.2024

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

  • Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır)     
  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Adli Sicil (e-Devletten alınabilir)
  • Özgeçmiş (YÖK Formatlı), ALES Belgesi, Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi          
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Diploma fotokopileri (onaylı) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)
  • Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)
  • Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)
  • Yurtdışından alınan diplomalar için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösteren belge (onaylı)
  • Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı)
  • Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge (onaylı)

Başvurular, T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına dilekçe, başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Belgesi eksik olan veya süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

 Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL  Tel: 0(216) 626 10 50

 

Fakülte-Yüksekokul

Bölüm-Program

İstenilen
Akademik Personel

Sayı

Özellikler

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme (İngilizce) Bölümü

Arş. Gör.

1

Lisans eğitimini İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Endüstri Mühendisliği ve İletişim alanlarından birinde tamamlamış ve İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü

Öğr. Gör.

1

Lisans eğitimini Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım programlarından birinde tamamlamış olmak ve Tezli Yüksek Lisans eğitimini Tasarım alanlarında tamamlamış olmak.

Arş. Gör.

1

 Lisans eğitimini Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği veya Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği programlarından birinde tamamlamış olmak ve Lisansüstü eğitimine Mühendislik alanlarında devam ediyor olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Arş. Gör.

2

Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarının birinden mezun olmak ve Fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Arş. Gör.

1

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği alanlarının birinden mezun olmak ve Fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Arş. Gör.

2

Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarının birinden mezun olmak ve/veya Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarından birinde Yüksek Lisans yapıyor olmak, Fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel