Maltepe Üniversitesi | T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: “Öğretim Görevlileri” ve “Araştırma Görevlileri” Alınacaktır.

T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: “Öğretim Görevlileri” ve “Araştırma Görevlileri” Alınacaktır.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 33. Maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara Üniversitemizin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla yapılır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

SINAV TAKVİMİ    

İlk Başvuru Tarihi             : 17.01.2020         

Son Başvuru Tarihi           : 31.01.2020

Ön Değerlendirme Tarihi  : 03.02.2020

Sınav Tarihi                       : 05.02.2020

Sınav Sonuç Tarihi            : 07.02.2020

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

•           Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından  sağlanacaktır)     

•           Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

•           Özgeçmiş (YÖK Formatlı)

•           ALES Belgesi

•           Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

•           Adli Sicil (e-Devletten alınabilir)

•           2 adet vesikalık fotoğraf

•           Diploma fotokopileri (onaylı) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)

•           Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)

•           Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)

•           Yurtdışından alınan diplomalar için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösteren belge (onaylı)

•           Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı)

•           Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge (onaylı)

Başvurular, T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına bir dilekçe, başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Belgesi eksik olan veya süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

 Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe/İSTANBUL  Tel: 0(216) 626 10 50

Fakülte - Yüksekokul

Bölüm - Program

İstenilen
Akademik Personel

Sayı

Özellikler

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü Özel Eğitim Öğretmenliği Programı

Arş. Gör.

2

Lisansüstü eğitimini Özel Eğitim, Zihin Engelliler, Otizm, Üstün Zekâlılar ya da Uygulamalı Davranış Analizi alanlarından birinde yapmış ya da yapıyor olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı Bölümü

Arş. Gör.

1

Lisans eğitimini Grafik veya İletişim Tasarımı alanında tamamlamış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe Bölümü

Arş. Gör.

1

Lisans eğitimini Felsefe veya İnsan ve Toplum Bilimleri alanlarının birinden almış olmak ve İnsan Hakları alanında yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Arş. Gör.

1

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinin birinde tamamlamış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü

Arş. Gör.

1

Lisans eğitimini İç Mimarlık Bölümünde tamamlamış olmak ve Yüksek Lisans eğitimini Yapı Malzemeleri alanında yapmış ya da yapıyor olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Arş. Gör.

2

Lisans eğitimini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinde tamamlamış olmak ve bu alanların birinde Lisansüstü eğitimine devam ediyor olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Arş. Gör.

1

Lisans eğitimini Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin birinde tamamlamış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Arş. Gör.

1

Lisans eğitimini Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Arş. Gör.

1

Lisans eğitimini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinde tamamlamış olmak ve bu alanların birinde Lisansüstü eğitimine devam ediyor olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Arş. Gör.

1

Lisans eğitimini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanından almış olmak ve Nörolojik Rehabilitasyon alanında Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Anestezi Programı

Öğr. Gör.

1

Lisans eğitimini Hemşirelik alanından almış olmak ve Tezli Yüksek Lisans eğitimini Sağlık alanında tamamlamış olmak. Ayrıca belgelendirmek koşuluyla bir yükseköğretim kurumunda Anestezi alanında ders verme deneyimine sahip olmak veya yoğun bakım alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel