Maltepe Üniversitesi | T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: “Araştırma Görevlileri” Alınacaktır

T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: “Araştırma Görevlileri” Alınacaktır

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33. Maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara Üniversitemizin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla yapılır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

SINAV TAKVİMİ    

İlk Başvuru Tarihi             : 16.10.2020         

Son Başvuru Tarihi           : 30.10.2020

Ön Değerlendirme Tarihi  : 02.11.2020

Sınav Tarihi                       : 03.11.2020

Sınav Sonuç Tarihi            : 04.11.2020

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

•           Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır)     

•           Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

•           Özgeçmiş (YÖK Formatlı)

•           ALES Belgesi

•           Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

•           Adli Sicil (e-Devletten alınabilir)

•           2 adet vesikalık fotoğraf

•           Diploma fotokopileri (onaylı) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)

•           Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)

•           Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)

•           Yurtdışından alınan diplomalar için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösteren belge (onaylı)

•           Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı)

•           Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge (onaylı)

Başvurular, T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına bir dilekçe, başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Belgesi eksik olan veya süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

 Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL  Tel: 0(216) 626 10 50

Fakülte

Bölüm-Program-Anabilim Dalı

İstenilen
Akademik Personel

Sayı

Özellikler

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı

Arş. Gör.

1

Lisans eğitimini İlköğretim/Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği alanında tamamlamış ve lisansüstü eğitimine Matematik Eğitimi alanında devam ediyor olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı

Arş. Gör.

1

Lisans eğitimini Hukuk Fakültesinde tamamlamış olmak.

Özel Hukuk Bölümü

 Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Arş. Gör.

1

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel