Maltepe Üniversitesi | Seminer: "Introduction to Psychology Course"

Seminer: "Introduction to Psychology Course"

15.12.2021, 11:45 - 16:00
Seminer: "Introduction to Psychology Course"
Hedef Kitle: Abai Kazakh National Pedagogical Üniversitesi Öğrencileri
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Nesteren GAZİOĞLU
Yer: Süha Arın Konferans Salonu, İletişim Fakültesi
Düzenleyen: Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü - İnsan ve Toplum Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel