Maltepe Üniversitesi | Seminer:

Seminer:

16.12.2021, 14:30 - 16:30
Seminer:
"Philosophical Foundations of Education"- Doç. Dr. Emine GÜMÜŞ,
"Welbeing and Dijital Technology"- Dr. Öğr. Üyesi Nesteren GAZİOĞLU
Hedef Kitle: Abai Kazakh National Pedagogical Üniversitesi Öğrencileri                    
Yer: Süha Arın Konferans Salonu, İletişim Fakültesi
Düzenleyen: Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü - İnsan ve Toplum Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel