Maltepe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Arama Konferansı

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Arama Konferansı

06.05.2019, 12:00-14:00
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Arama Konferansı
Yer: Marma Hotel İstanbul Asia, Ekrem Akurgal Koferans Salonu
Düzenleyen: İletişim Fakültesi  Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel