Maltepe Üniversitesi | Özel Öğrenci Kabulü

Özel Öğrenci Kabulü

Başka bir yükseköğretim kurumunun ön lisans veya lisans programına kayıtlı öğrenciler, Özel Öğrenci Başvuru Formu ile şahsen müracaat ederek yaz okulunda veya güz-bahar yarıyıllarında Üniversitemizden özel öğrenci statüsünde ders alabilmektedir. Özel öğrenci olarak ders alabilmek için her iki Üniversitenin ilgili kurullarının onayı gerekmektedir.

Üniversitemizden özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen adayların ilgili yıla ilişkin belirlenen kredi ücreti üzerinden hesaplanan tutarı ödemeleri gerekmektedir.

Yaz okulu kapsamında açılan dersleri özel öğrenci statüsünde almak isteyen adaylar, hangi derslerin açıldığını ve kredi ücretlerini ilgili tarihlerde bu sayfayı takip ederek öğrenebilirler.

Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, Üniversitemizin diploma veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamamaktadır. Özel öğrenci statüsünde Üniversitemizden ders alan öğrencilere aldıkları ders ya da derslere ilişkin başarı durumlarını gösteren bir belge verilmektedir.

 Özel Öğrenci Başvuru Formu için tıklayınız.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel