Maltepe Üniversitesi | Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Kayhan ERCİYEŞ tarafından yazılan Algebraic Graph Algorithms: A Practical Guide Using Python (Undergraduate Topics in Computer Science) isimli kitap Springer yayınevi tarafından basılmıştır.

Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Kayhan ERCİYEŞ tarafından yazılan Algebraic Graph Algorithms: A Practical Guide Using Python (Undergraduate Topics in Computer Science) isimli kitap Springer yayınevi tarafından basılmıştır.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemiz Yazılım Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kayhan ERCİYEŞ’in bu kitabında, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği programlarında temel konulardan biri olan algoritma tasarım ve analizi İngilizce olarak ayrıntılı biçimde anlatılmaktadır. Bunun yanı sıra kitapta yer alan Çizge (graf) algoritmaları ise algoritma konusunda en önemli  alt konulardan biridir. Çizge algoritmaları cebirsel yönden ele alınmış, cebirsel yöntemlerle çözümler üretilmiş ve üretilen hemen her çözüm Python programlama dilinde kodlanmış ve test edilmiştir. Cebirsel yaklaşımlar matris işlemleri içerdiğinden bu algoritmaların, birbirleriyle paralel çalışacak hale getirilmeleri de basitleşmiştir. Cebirsel çizge algoritmaları ile ilgili çözümleri sağlaması ve uygulamaların Python dilinde yazılmış olması ile kitap, literetürde ilk olma özelliğini taşımaktadır.

Kitap ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki link adresinden ulaşılabilmektedir:

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-87886-3

Hocamızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
REKTÖRLÜK 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel