Maltepe Üniversitesi | Öğretim Üyemiz Dr. AYÇA ÖZKAN KOCA, TÜBİTAK/2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursunu almaya hak kazanmıştır.

Öğretim Üyemiz Dr. AYÇA ÖZKAN KOCA, TÜBİTAK/2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursunu almaya hak kazanmıştır.

Güzel Sanatlar Fakültemiz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Dr. Ayça ÖZKAN KOCA, TÜBİTAK/2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu almaya hak kazanmıştır. Dr. ÖZKAN KOCA 10 ay süre ile TÜBİTAK tarafından desteklenecek olan “Türk ballarının entomolojik ve botanik işaretlerinin karakterizasyonu için DNA metabarkodlaması” başlıklı araştırmasını, Bolonya Üniversitesi, Tarım ve Gıda Bilimleri Bölümü ile Genom Biyolojisi Merkezi’nde, Prof. Dr. Luca FONTANESI danışmanlığında yürütecektir.

İtalya'da 1088’de kurulan Bolonya Üniversitesi’nde, araştırma ve yenilik faaliyetleri, dinamik ve çok disiplinli bir bağlamda faaliyet gösteren 5.000'den fazla eğitimci, araştırmacı, üniversite dışı araştırmacı ve doktora öğrencisi tarafından yürütülmektedir. Üniversitede, araştırma ve yenilik açısından araştırma ekiplerinin bir parçası olarak doktora sonrası öğrencilere projelerinde önemli fırsatlar sunulmaktadır.


Prof. Dr. Luca Fontanesi’nin hayvan genetiği ve ıslahı, hayvan genomiği, gıda ürünlerinin özgünlüğü ve özellikle Dr. Özkan Koca’nın çalışma alanı ile benzer arıcılık genomiği ve bununla ilişkili olarak farklı kaynaklı balların metabarkodlama yöntemi ile botanik ve entomolojik kimliklendirilmesi alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde yer almış olan Prof. Fontanesi’nin Avrupa'da ve Dünya çapında birçok araştırma merkezi ile kapsamlı işbirlikleri ve diğer bir çok yayının yanında 220'den fazla hakemli bilimsel makalesi (h indeksi=31) bulunmaktadır.

Hocamızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
REKTÖRLÜK 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel