Maltepe Üniversitesi | MUISC’20 / Uluslararası Öğrenci Kongreleri

MUISC’20 / Uluslararası Öğrenci Kongreleri

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

MUISC’20 / ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONGRELERİ

KONGRE TAKVİMİ VE KONULARI

TARİH

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

KONU BAŞLIĞI (EN)

KONU BAŞLIĞI (TR)

WEB SAYFASI

05-06 Mart 2020

Hemşirelik Yüksekokulu

Violence in Health and Nursing

Sağlıkta Şiddet ve Hemşirelik

http://www.maltepe.edu.tr/insc

10-11 Mart 2020

Hukuk Fakültesi

Data Protection and Information Privacy

Veri Koruma ve Bilgi Gizliliği 

http://www.maltepe.edu.tr/ilsc

19-20 Mart 2020

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

New Horizons in Business World

İş Dünyasında Yeni Ufuklar

http://www.maltepe.edu.tr/ibmssc

26-27 Mart 2020

Eğitim Fakültesi

Education for Everyone, Everywhere in Every Time

Her Zaman, Her Yerde, Herkes için Eğitim

http://www.maltepe.edu.tr/iesc

02-03 Nisan 2020

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Pleasure

Haz

http://www.maltepe.edu.tr/ihsssc

16-17 Nisan 2020

İletişim Fakültesi

Content Creation and Collaborative Thinking in Media

Medyada İçerik Yaratımı ve Ortaklaşa Düşünme

http://www.maltepe.edu.tr/icsc

20-21 Nisan 2020

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Engineering and Artificial Intelligence Applications

Mühendislik ve Yapay Zekâ Uygulamaları

http://www.maltepe.edu.tr/ienssc

28-29 Nisan 2020

Güzel Sanatlar Fakültesi

Another World

Başka Bir Dünya

http://www.maltepe.edu.tr/ifasc

05-06 Mayıs 2020

Tıp Fakültesi

Bench-to-Bedside (BtB), New Horizons in Translational Medicine

Tezgâhtan Yatağa, Translasyonel Tıpta Yeni Ufuklar

http://www.maltepe.edu.tr/imsc

14-15 Mayıs 2020

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Design / Transformation / Interaction

Tasarım / Dönüşüm / Etkileşim

http://www.maltepe.edu.tr/iadsc


 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel