Maltepe Üniversitesi | MUISC’19 / ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONGRELERİ

MUISC’19 / ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONGRELERİ

TARİH

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

KONU BAŞLIĞI (EN)

KONU BAŞLIĞI (TR)

WEB SAYFASI

13-14-15 Mart 2019

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Youth, Business and Society

Gençlik, İşletme ve Toplum

http://www.maltepe.edu.tr/ibmsc

20-21-22 Mart 2019

Hukuk Fakültesi

Artificial Intelligence in the Legal System

Yapay Zekanın Hukuk Sistemindeki Yeri

http://www.maltepe.edu.tr/lawcongress

25-26-27 Mart 2019

Hemşirelik Yüksekokulu

Evidence Based Practices in Nursing

Hemşirelikte Kanıt Temelli Uygulamalar

http://www.maltepe.edu.tr/nursecongress

27-28-29 Mart 2019

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Architecture, Society, Sustainability

Mimarlık, Toplum, Sürdürülebilirlik

http://www.maltepe.edu.tr/icarchss

1-2-3 Nisan 2019

İletişim Fakültesi

Rebuilding Identity and Culture Through Media

Medya Aracılığıyla Kimlik ve Kültürün Yeniden Yapılandırılması

http://www.maltepe.edu.tr/icsc

3-4-5 Nisan 2019

Eğitim Fakültesi

Building a Better Future through Education

Eğitimle Daha İyi Bir Gelecek İnşa Etmek

http://www.maltepe.edu.tr/muisceducation

8-9-10 Nisan 2019

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Life and Well-being

Yaşam ve İyi Oluş

http://www.maltepe.edu.tr/fohass 

17-18-19 Nisan 2019

Güzel Sanatlar Fakültesi

Simulation

Simülasyon

http://www.maltepe.edu.tr/ifasc

8-9-10 Mayıs 2019

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

New Technologies in Engineering

Mühendislikte Yeni Teknolojiler

http://www.maltepe.edu.tr/icnte

15-16-17 Mayıs 2019

Tıp Fakültesi

Current and Emerging Diseases 

Mevcut ve Yeni Ortaya Çıkan Hastalıklar

http://www.maltepe.edu.tr/muiscmed

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel