Maltepe Üniversitesi | Üniversite Komisyonları

Üniversite Komisyonları

ETİK KURULU

Maltepe Üniversitesi mensupları ve akademik ve idari birimlerinin bilimsel araştırma faaliyetleri, yayın faaliyetleri, eğitim ve öğretim faaliyetleri, hizmet faaliyetleri, toplum ve paydaşlarıyla ilişkilerinde etik değerlendirilmelere ilişkin ilke ve kuralları, yapıyı, görevleri ve uygulama esaslarını düzenlemek amacı ile kurulmuştur.

 Etik Kurulu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Zafer ÖZTEK

Tıp Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İhsan GÜLAY

Rektör Başdanışmanı-İç Denetim Başkanı

Üye

Prof. Dr. Nermin ÇELEN

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Durmuş GÜNAY

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Nurgün OKTİK

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Necla ÖZTÜRK

Tıp Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Selcen ATAÇ

Hukuk Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

 

TRAFİK GÜVENLİĞİ KURULU

Ülke genelinde önemli bir sorun olan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO, ENHİS 2009) verilerine göre en büyük risk grubunu gençlerin oluşturduğu trafik güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla, kampüste güvenli trafik ortamının sağlanması için oluşturulan kurul, kampüs içindeki trafik ihlallerinin bildirildiği elektronik ihbar sistemi üzerinden çalışmaktadır.

 Trafik Güvenliği Kurulu Üyeleri

Başkan

Bilsay ÇETİN

Genel Sekreter

Üye

Dr. Öğr. Üyesi M. Nuri OLUR

Rektör Danışmanı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ali AKMAN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi A. Ceren ONUR

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Öğr. Gör. Elif SUNGUR

İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Serhat ÇAĞLAR

Güvenlik Müdürü V.

Üye

Kerem ÇEP

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 

HUZUR VE GÜVENİ ARTIRMA KOMİSYONU

Üniversitede huzur ve güveni artırmaya yönelik güvenlik verilerinin toplanması ve risk analizinin yapılması, yerleşkenin girişinde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması, fiziki tedbirlere yardımcı olan araç ve gereçlerin nicel ve niteliğinin artırılması, şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmaların başlatılmasının teşvik edilmesi amacıyla kurulmuştur.

Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu Üyeleri (Üniversite)

Başkan

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Rektör Yardımcısı

Üye

Bilsay ÇETİN

Genel Sekreter

Üye

Serhat ÇAĞLAR

Güvenlik Müdürü V.

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU (MÜAR)

MÜAR, Üniversite mensubu olduğunu bildirerek ulusal/uluslararası bilimsel araştırma ve AR-GE projeleri yapan; fikri mülkiyet haklarının tescili (telif eser, uluslararası/ulusal bilimsel kuruluşlardan alınan patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescil belgesi, marka, vb.) ile ödül ve atıf alan; makale ve kitap/kitap bölümü yazan, yurtiçi ve yurt dışı bilimsel toplantılara, toplantı programı içinde yer alan bir sunumla (bildiri, poster ya da sanat çalışması) ya da panelist ve yorumcu olarak katılan tüm akademik personelin çalışmalarını değerlendirir. Bilimsel araştırma projelerini kabul eder, değerlendirir, destekler, izlenmesini sağlar; uzaktan eğitime yönelik özgün eserleri ve çalışmaları değerlendirir, koordinasyon birimince tüm sürecin kayıt altına alınmasını sağlar ve Rektörün bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütür.

 Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Raportör

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi EYÜBOĞLU

İletişim Fakültesi

Raportör

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe GÜVERCİN SEÇKİN

Eğitim Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Bahattin AKŞİT

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Çiğdem İYİCİL

Konservatuar Müdürü

Üye

Prof. Dr. Sahure Gonca TELLİ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Abbas DÜNDAR

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ayça ÖZKAN KOCA

Güzel Sanatlar Fakültesi  

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Müge ÜREM

Hukuk Fakültesi

 

EĞİTİM KOMİSYONU

Komisyon genel olarak eğitim-öğretimin ve programların güncellenmesi ile akreditasyon sürecinin başlatılması konularında  makro politikaları belirlemekle sorumludur. Bunun yanında çiftanadal/yandal ve intibak programlarının amaca uygun olarak düzenlenmesi, zorunlu-seçmeli derslerle bunların kodlamalarındaki standartlar, haftalık ders programları, yeni program önerileri vb. konularda akademik birimlerden gelen önerileri incelemek ve gerekli yönetmelik ve yönerge değişikliklerini planlamak ve görüşülmek üzere mevzuat komisyonuna iletmek ve senatoya eğitimle ilgili görüş oluşturmak.

Eğitim Komisyonu Çalışmaları için tıklayınız.

Eğitim Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Rektör Yardımcısı

Üye

Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. Niyazi KARASAR

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ARTAR

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Meltem ÇİÇEK

Genel Eğitim Dersleri Koordinatörü

Üye

Doç. Dr. David Terence THOMAS

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi / Başhekim

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ortaç AYDINOĞLU

 Konservatuvar Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Erdal YAŞLICA

 Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Öğr. Gör. Dr. Özden ÖZLÜ

Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Üye

Neslihan KIVRAK

Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Raportör

Üye

Eğitim Komisyonu Başkanları

İlgili Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu

 

KALİTE KOMİSYONU

Üniversitenin tüm birimlerinde kalite geliştirme çalışmaları ile kalite güvence sistemini geliştirmek; her yıl birim öz-değerlendirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve üniversitenin öz-değerlendirme çalışmalarını yapmak. Kurumsal Dış Değerlendirme sürecine hazırlık olmak üzere yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporlarını hazırlayarak senatoya sunmak.

 Kalite Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Şahin KARASAR

Rektör 

Üye*

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Raportör

Bahar YAŞLICA

Kalite Yönetim Koordinatörü

Üye

Bilsay ÇETİN

Genel Sekreter

Üye

Prof. Dr. Ranan Gülhan AKTAŞ

Tıp Fakültesi, Kanser ve Kök Hücre UYGAR Müdürü

Üye

Prof. Dr. Murat ESİN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. Durmuş GÜNAY

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. Zafer ÖZTEK

Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Niyazi KARASAR

Eğitim Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Mustafa Erinç SİTAR

Tıp Fakültesi, Deney Hayvanları UYGAR Müdürü, Başhekim Yardımcısı  

Üye

Doç. Dr. David Terence THOMAS

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi / Başhekim

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Selcen ATAÇ

Hukuk Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Deniz DAĞSEVEN EMECEN

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ayça KOCA

Güzel Sanatlar Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mürşide ÖZGELDİ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe GÜVERCİN SEÇKİN

Eğitim Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Erdal YAŞLICA

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Eğitim Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Gör. Nuran KARAAĞAOĞLU

Meslek Yüksekokulu

Üye

Öğr. Gör. Evrim TUNCEL SOMYÜREK

Yabancı Diller Yüksekokulu

Üye

Ceren GEDİKOĞLU

Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü

Üye

Işıl ALTAY

Uluslararası Ofis, Değişim Programları ve Yabancı Öğrenci İşleri Uzmanı

Üye

Tayyip TUNA

Öğrenci Konseyi

Üye

Hüseyin AYDOĞDU

Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü

Üye

Durmuş KOCA

Türk Hava Yolları Kalite Müdürü

* Rektörün katılmadığı durumlarda komisyona başkanlık yapar.

 

KURUMSAL GELİŞİM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Görev ve Sorumlulukları

 1. Üniversitemiz stratejik boyutlarını, amaçlarını ve hedeflerini belirleyerek stratejik planı hazırlamak, komisyon başkanları ile birlikte değerlendirmek, Üniversite Senato/Yönetim Kurulu onayına sunmak
 2. Üniversitemizin farkı ölçüt ve özelliklere göre diğer üniversiteler arasındaki yerini konumlandırmak, karşılaştırma raporları hazırlamak, SWOT analizleri ile geliştirilmesi gereken alanları ve gerekli operasyonel stratejiyi belirlemek
 3. Fakülte, bölüm ve birimlerinin katılımı ile stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusunda süreç temelli iş hedeflerini ve performans ölçütlerini belirlemek
 4. Değerlendirme ve raporlama süreçleri ile birlikte akademik ve idari personel Performans Yönetim Sistemini oluşturmak ve Üniversite Senato/Yönetim Kurulu onayına sunmak
 5. Akademik ve idari personelin yetkinliklerini ve ölçüm süreçlerini belirlemek ve yürütmek
 6. Performans ölçütleri doğrultusunda bölüm, birim ve çalışanlarının performanslarını ölçmek; gerekli raporları zamanında sunmak
 7. Tüm çalışanların rollerini oluşturarak gelişim ve kariyer planı yapmak; yönlendirmek ve yetenek gelişim aday havuzlarını oluşturmak
 8. Süreç sahipleri ile birlikte fakülte, bölüm ve birim iş ve işlemlerine ilişkin süreçlerin analiz edilmesini, belirlenmesini, tasarlanmasını, güncellenmesini, iyileştirilmesini, basitleştirilmesini ve zenginleştirilmesini sağlamak ve dokümantasyonu yapmak
 9. Komisyonlar ve kurullar dâhil görev ve yetki yönetmeliklerini; çalışma usul ve esaslarını ilgili fakülte ve bölümler ile istişare ederek hazırlamak ve güncellemek
 10. Üniversite, fakülte, bölüm ve birimler ile birlikte norm kadro çalışmalarını yürütmek
 11. Kurumsal yapılanmanın ilgili platformlarda güncel tutulmasını sağlamak
 12. Akademik çalışmaların, projelerin ve ilgili tüm süreçlerin ilişkilendirilmesini ve koordinasyonunu gerçekleştirmek
 13. Öneri platformunu yapılandırmak ve yönetmek, öneri değerlendirme sistemi kurmak
 14. Öğrenci, akademik ve idari personel memnuniyet ölçümlerini gerçekleştirmek, raporlamak


Kurumsal Gelişim ve Değerlendirme Komisyonu Üyeleri

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ARTAR

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi-İktisat Bölümü Başkanı

Başkan Yrd.

Doç. Dr. Şafak GÜNDÜZ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Şenay YAVUZ GÖRKEM

İletişim Fakültesi - Dekan Yardımcısı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Murat Bekir BUKET

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÖZTOPÇU

Meslek Yüksekokulu - Bankacılık ve Sigortacılık Programı Başkanı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ceren ÇUBUKÇU

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sibel ÇEVİK ERSAN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Öğr. Gör. Aybike ZORLU

Meslek Yüksekokulu

Raportör

Arş. Gör. Ayşenur YAMAN

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

 Üye

Doğukan ŞİMŞEK

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi


MEVZUAT KOMİSYONU

İhtiyaç duyulan tüm yönetmelik, yönerge ve esaslarla ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak, mevcutları güncellemek, gerekli değişiklikleri yapmak, eğitim komisyonundan gelen eğitimle ilgili yönetmelik ve yönergelere son şeklini vererek yetkili mercilerin onayına sunmak.

Mevzuat Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Rektör Yardımcısı

Üye

Bilsay ÇETİN

Genel Sekreter

Üye

Prof. Dr. Filiz DEMİR

İletişim Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. Ahmet Zafer ÖZTEK

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ortaç AYDINOĞLU

Konservatuvar Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Deniz DAĞSEVEN EMECEN

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Alphan DİÇKOL

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

 Dr. Öğr. Üyesi Fulya TAŞEL

 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Neslihan KIVRAK

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Üye

Zuhal NAZIM

Enstitüler Koordinatörü, Raportör

 

SATIN ALMA VE İHALE KOMİSYONU

Satın Alma ve İhale Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı

Üye

Bilsay ÇETİN

Genel Sekreter

Üye

Dilek AKÇORU

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Üye

Habip SEVİNÇ

Yapı İşleri ve  Teknik İşler Daire Başkanı

Üye

Hasan KÖSE

 Genel Sekreter Yardımcısı

 

TANITIM VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

Üniversitenin tüm birimlerinin Üniversite içinde ve dışında yapacağı tüm sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi için gerekli planları ve hazırlıkları koordine etmek ve takip etmek. Üniversitenin tanıtımı ile ilgili projeleri hazırlamak, geliştirmek, stratejileri belirlemek, takip etmek ve sonuçlandırmak. ÖSS puan sıralamasında üst sıralarda yer alan üniversite adaylarının Üniversitemizi tercih etmelerini sağlayacak stratejileri belirlemek.

 Tanıtım ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Bilsay ÇETİN

Genel Sekreter

Üye

Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. Celal Oktay YALIN

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Handan DOĞAN

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Aygül ERNEK ALAN

İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Baran KASIRGA

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Melda KÖSE MARDUÇ

Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Burak KÜÇÜK

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yekta ÖZGÜVEN

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı

Üye

Öğr. Gör. Engin TİRE

İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi

Üye

Öğr. Gör. Selen BİLGİNER HALEFOĞLU

Yabancı Diller Yüksekokulu

Üye

Aysun ALBAY

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

Üye

Burcu DAĞ

MİKAM Yöneticisi

Üye

Ceren GEDİKOĞLU

MayaTTO Yöneticisi

Üye

 

Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Sorumlusu, Raportör

 

ARŞİV İMHA VE AYRIŞTIRMA KOMİSYONU

Komisyon, Üniversite Arşivinde kullanılmasına ve saklanmasına gerek görülmeyen her türlü malzemenin imhası için nihai kararı verir.

Üniversite Arşiv İmha ve Ayrıştırma Komisyonu Üyeleri

Başkan

Bilsay ÇETİN

Genel Sekreter

Üye

Mustafa SERİN

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı

Üye

Habip SEVİNÇ

Yapı İşleri ve  Teknik İşler Daire Başkanı

Üye

Seda İÇİN

Kütüphane Yayın Şefi

Raportör

Yankı ERGÜL

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Memuru

 

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU

Maltepe Üniversitesi ile tüm dış paydaşları arasındaki ilişkileri güçlendirmek, işbirliklerini başlatmak ve geliştirmek amacı ile kurulmuştur.

Üniversite – Sanayi İşbirliği Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı

Üye

Prof. Dr. Ranan Gülhan AKTAŞ

Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi Müdürü

Üye

Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. Sahure Gonca TELLİ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı

Üye

Doç. Dr. Nevin TAŞALTIN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ali AKMAN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan YUCA DOĞDU

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ARTAR

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Öğr. Gör. Elif SUNGUR

İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Burcu DAĞ

Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (MİKAM)

Üye

Ceren GEDİKOĞLU

Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü


YAYIN KOMİSYONU

Birimler bünyesinde:

 • Basılmak üzere hazırlanmış taslak eserleri incelenmek, yayınların planlanmak, yayın kurallarına uygun olup olmadığını değerlendirmek, yayın hakkında rapor hazırlamak;
 • Ders aracı olarak kullanılan kitaplar ve teksirlerle yardımcı ders kitapları ile ilgili basılmaya hazır olarak gelen eserlerin nitelik ve eğitim-öğretim ihtiyaçları açısından yayıma uygun olup olmadığını, basılma sırası, baskı adedini tespit ederek maliyeti, satış fiyatları ve ödenecek telif hakları ile ilgili görüş bildirmek.
 • Yukarıda tanım dışında kalan yayın başvuruları ile ilgili görüş bildirmek amacı ile kurulmuştur.

Yayın Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Üye

Prof. Dr. A. Zafer ÖZTEK

Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Ahu TUNÇEL

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yaprak Çakıl DÖNMEZ

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Raportör

Mustafa SERİN

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel