Maltepe Üniversitesi | Üniversitemiz Kurulları ve Komisyonları

Üniversitemiz Kurulları ve Komisyonları

ETİK KURULU

Maltepe Üniversitesi mensupları ve akademik ve idari birimlerinin bilimsel araştırma faaliyetleri, yayın faaliyetleri, eğitim ve öğretim faaliyetleri, hizmet faaliyetleri, toplum ve paydaşlarıyla ilişkilerinde etik değerlendirilmelere ilişkin ilke ve kuralları, yapıyı, görevleri ve uygulama esaslarını düzenlemek amacı ile kurulmuştur.

 Etik Kurulu Başkanı ve Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Hülya ŞİMGA Rektör Yardımcısı  - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Prof. Dr. Durmuş GÜNAY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Üye Prof. Dr. Zeliha ÖZER Tıp Fakültesi
Üye Prof. Dr. Necla ÖZTÜRK Tıp Fakültesi
Üye Prof. Dr. Rengin ZEMBAT Eğitim Fakültesi
Üye Doç. Dr. Neşe ŞAHİN TAŞĞIN İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Başak BAHTİYAR İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 
Üye Doç. Dr. Berfin VARIŞLI İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KARAER GÜÇLÜ Hukuk Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Demet AVCI ALPAR Hemsirelik Yüksekokulu
Raportör Ali Haydar DUDAKLI Kalite Koordinatörlüğü - Uzman


ARŞİV AYIKLAMA ve İMHA KOMİSYONU

Komisyon, Üniversite Arşivinde kullanılmasına ve saklanmasına gerek görülmeyen her türlü malzemenin imhası için nihai kararı verir.

Üniversite Arşiv İmha ve Ayrıştırma Komisyonu Başkanı ve Üyeleri-

Başkan Av. Umut ORMAN Genel Sekreter
Üye Mustafa SERİN Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı
Üye   Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Memuru, Arşivci
Üye Alper ÖZTÜRK Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Memuru, Kütüphaneci

 

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KOMİSYONU

Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu Başkanı ve Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Hülya ŞİMGA Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Prof. Dr. Ahmet Zafer ÖZTEK Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Üye Doç. Dr. Suat KÜÇÜKGÖNCÜ Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Kuntay ARCAN İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Üye Dr. Öğr. Üyesi Demet PEKŞEN SÜSLÜ Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Şenay ÖZTÜRK Hemşirelik Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Asiye Selcen ATAÇ Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Üye Dr. Zeliha TAHMAZOĞLU İşyeri Hekimi, Maltepe Üniversitesi Sağlık Merkezi Sorumlusu
Üye Mehdi KESKİN Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı
Üye İnci Gözde OK Psikolog, SKS - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi
Raportör Arş. Gör. Beyza Nur KAYTAZ YILMAZ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU (MÜAR)

MÜAR, Üniversite mensubu olduğunu bildirerek ulusal/uluslararası bilimsel araştırma ve AR-GE projeleri yapan; fikri mülkiyet haklarının tescili (telif eser, uluslararası/ulusal bilimsel kuruluşlardan alınan patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescil belgesi, marka, vb.) ile ödül ve atıf alan; makale ve kitap/kitap bölümü yazan, yurtiçi ve yurt dışı bilimsel toplantılara, toplantı programı içinde yer alan bir sunumla (bildiri, poster ya da sanat çalışması) ya da panelist ve yorumcu olarak katılan tüm akademik personelin çalışmalarını değerlendirir. Bilimsel araştırma projelerini kabul eder, değerlendirir, destekler, izlenmesini sağlar; uzaktan eğitime yönelik özgün eserleri ve çalışmaları değerlendirir, koordinasyon birimince tüm sürecin kayıt altına alınmasını sağlar ve Rektörün bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütür.

 Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanı ve Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Mehmet YAZICI Rektör Yardımcısı, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ Rektör Danışmanı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Üye Prof. Çiğdem İYİCİL Konservatuvar Müdürü
Üye Prof. Dr. Selva ERSÖZ KARAKULAKOĞLU İletişim Fakültesi
Üye Prof. Dr. Sinan APAK TTO Müdürü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Üye Doç. Dr. David Terence THOMAS Tıp Fakültesi
Üye Doç. Dr. Mete TEVETOĞLU Hukuk Fakültesi
Üye Doç.Dr. Müjgan YILDIRIM Güzel Sanatlar Fakültesi  
Üye Dr. Öğr. Üyesi Demet AVCI ALPAR Hemşirelik Yüksekokulu
Üye Dr. Öğr. Üyesi Deniz DAĞSEVEN EMECEN Eğitim Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇAPAN ÖZEREN Meslek Yüksekokulu
Raportör Ali Haydar DUDAKLI Kalite Koordinatörlüğü - Uzman


BURS KOMİSYONU BAŞKANI ve ÜYELERi

Başkan Prof. Dr. Edibe SÖZEN Rektör - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Prof. Dr. Hülya ŞİMGA Rektör Yardımcısı - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Av. Umut ORMAN Genel Sekreter
Üye Dilek AKÇORU İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

 

EĞİTİM KOMİSYONU

Komisyon genel olarak eğitim-öğretimin ve programların güncellenmesi ile akreditasyon sürecinin başlatılması konularında  makro politikaları belirlemekle sorumludur. Bunun yanında çiftanadal/yandal ve intibak programlarının amaca uygun olarak düzenlenmesi, zorunlu-seçmeli derslerle bunların kodlamalarındaki standartlar, haftalık ders programları, yeni program önerileri vb. konularda akademik birimlerden gelen önerileri incelemek ve gerekli yönetmelik ve yönerge değişikliklerini planlamak ve görüşülmek üzere mevzuat komisyonuna iletmek ve senatoya eğitimle ilgili görüş oluşturmak.

Eğitim Komisyonu Çalışmaları için tıklayınız.

Eğitim Komisyonu Başkanı ve Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Hülya ŞİMGA Rektör Yardımcısı - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Üye Prof. Dr. Hasret NUHOĞLU Eğitim Fakültesi, Öğrenme ve Öğretme Uyg. ve Arş. Mrk. Müd.
Üye Prof. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Doç. Dr. David Terence THOMAS Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Doç. Dr Zerrin YANIKKAYA Güzel Sanatlar Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Meral BAYRAKTAR ÇAKAR Meslek Yüksekokulu
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hatice ERDOĞAN Hemşirelik Yüksekokulu
Üye Dr. Öğr. Üyesi Meltem ÇİÇEK Genel Eğitim Dersleri Koordinatörü
Üye Dr. Öğr. Üyesi. Ferhat DEĞER İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Nuri OLUR Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi Bölümü Başkanı, Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi Arş. ve Uyg. Mer. Müd.
Üye Dr. Öğr. Üyesi Şener ODABAŞOĞLU Meslek Yüksekokulu Müdür
Üye Dr. Öğr. Üyesi Erdal YAŞLICA Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Eğitim Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Özden ÖZLÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür
Üye Öğr. Gör. Sinem UYSAL BAYRAKTAR Meslek Yüksekokulu
Üye Öğr. Gör. Diğdem ENEREM Meslek Yüksekokulu
Üye Eğitim Komisyonu Başkanları İlgili Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu
Raportör Sena ÇAMLICA Rektör Yardımcısı Asistanı

 

KALİTE KOMİSYONU

Üniversitenin tüm birimlerinde kalite geliştirme çalışmaları ile kalite güvence sistemini geliştirmek; her yıl birim öz-değerlendirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve üniversitenin öz-değerlendirme çalışmalarını yapmak. Kurumsal Dış Değerlendirme sürecine hazırlık olmak üzere yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporlarını hazırlayarak senatoya sunmak.

 Kalite Komisyonu Başkanı ve Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Mehmet YAZICI Rektör Yardımcısı - İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Raportör Bahar ERENEL YAŞLICA Kalite Yönetim Koordinatörü
Üye Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Üye Prof. Dr. Zafer ÖZTEK Tıp Fakültesi
Üye Prof. Dr. Durmuş GÜNAY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Üye Doç. Dr. David Terence THOMAS Tıp Fakültesi
Üye Doç. Dr. Ebru Beyza BAYARÇELİK İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 
Üye Doç. Dr. Esra BASKAN Hukuk Fakültesi
Üye Doç. Dr. Gökçesu DUDAKLI İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Doç. Dr. Şenay YAVUZ İletişim Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Deniz DAĞSEVEN EMECEN Eğitim Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Demet AVCI ALPAR Hemşirelik Yüksekokulu
Üye Dr. Öğr. Üyesi  Işıl ALTAY Erasmus Kurum Koordinatörü
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mürşide ÖZGELDİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nuran KARAAĞAOĞLU Meslek Yüksekokulu
Üye Dr. Öğr. Üyesi Özer ANAR Güzel Sanatlar Fakültesi
Üye Öğr. Gör. Güliz CAN Yabancı Diller Yüksekokulu
Üye Av. Umut ORMAN Genel Sekreter
Üye Mustafa Talha BOYACI Öğrenci Konseyi

 

KORONA KOMİSYONU

Korona Komisyonu Başkanı ve Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Hülya ŞİMGA Rektör Yardımcısı - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Av. Umut ORMAN Genel Sekreter
Üye Doç.Dr. Aslı KARADENİZ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Üye Gamze GÖKTUNA AKÖZ Personel Daire Başkanı
Üye Neslihan KIVRAK Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Üye Dr. Zeliha TAHMAZOĞLU İş Yeri Hekimi
Üye Cihan AKÖZLÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Üye   Güvenlik Müdürü

 

MEVZUAT KOMİSYONU

İhtiyaç duyulan tüm yönetmelik, yönerge ve esaslarla ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak, mevcutları güncellemek, gerekli değişiklikleri yapmak, eğitim komisyonundan gelen eğitimle ilgili yönetmelik ve yönergelere son şeklini vererek yetkili mercilerin onayına sunmak.

Mevzuat Komisyonu Başkanı ve Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Hülya ŞİMGA Rektör Yardımcısı - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Prof. Dr. İbrahim ŞAHBAZ Hukuk Fakültesi
Üye Av. Umut ORMAN Genel Sekreter
Üye Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Üye Prof. Dr. Hasret NUHOĞLU Eğitim Fakültesi, Öğrenme ve Öğretme Uyg. ve Arş. Mrk. Müd.
Üye Prof. Dr. Ahmet Kenan KARADEMİR Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
Üye Prof. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Doç. Dr. Fulya TAŞEL İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı 
Üye Doç. Dr. David Terence THOMAS Tıp Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Deniz DAĞSEVEN EMECEN Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Erdal YAŞLICA Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Eğitim Fakültesi
Üye Ahmet YILDIZ Öğrenci İşleri Daire Başkan Yardımcısı
Raportör Sena YILDIZ Rektör Yardımcısı Asistanı

 

SATIN ALMA VE İHALE KOMİSYONU

Satın Alma ve İhale Komisyonu Başkanı ve Üyeleri

Başkan Av. Umut ORMAN Genel Sekreter
Üye Dilek AKÇORU İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
Üye Habip SEVİNÇ Yapı İşleri ve Teknik İşler Daire Başkanı
Üye Doç. Dr. David Terence THOMAS Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi ABD Başkanı
Üye Hüsnü ARTAR Satın Alma Müdürü

 

TANITIM VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

Üniversitenin tüm birimlerinin Üniversite içinde ve dışında yapacağı tüm sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi için gerekli planları ve hazırlıkları koordine etmek ve takip etmek. Üniversitenin tanıtımı ile ilgili projeleri hazırlamak, geliştirmek, stratejileri belirlemek, takip etmek ve sonuçlandırmak. ÖSS puan sıralamasında üst sıralarda yer alan üniversite adaylarının Üniversitemizi tercih etmelerini sağlayacak stratejileri belirlemek.

 Tanıtım ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu Başkanı ve Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Hülya ŞİMGA Rektör Yardımcısı - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Av. Umut ORMAN Genel Sekreter
Üye Prof. Dr. Barış ÇAKIR Tıp Fakültesi
Üye Prof. Dr. Celal Oktay YALIN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Üye Doç. Dr. Yekta ÖZGÜVEN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi İlkün ORBAK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Handan DOĞAN Eğitim Fakültesi 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gülseli Aygül ALAN İletişim Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gonca KURU Hukuk Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Burak KÜÇÜK İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Aslı Nur SENCER Türk Dili Bölüm Başkanı
Üye Öğr. Gör. Engin TİRE İletişim Fakültesi
Üye Öğr. Gör. Dr. Selen BİLGİNER HALEFOĞLU Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Raportör  Şule BİRİM Basın, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanı
Üye Mehdi KESKİN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı
Üye   Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (MİKAM)
Üye Prof. Dr. Sinan APAK Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü (TTO), Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Üye Mazlum ÇELİK Maltepe Gençlik Akademisi 


TRAFİK GÜVENLİĞİ ile GÜVENİ ARTIRMA KOMİSYONU

Trafik Güvenliği ile Güveni Artırmaya yönelik güvenlik verilerinin toplanması ve risk analizinin yapılması, yerleşkenin girişinde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması, fiziki tedbirlere yardımcı olan araç ve gereçlerin nicel ve niteliğinin artırılması, şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmaların başlatılmasının teşvik edilmesi amacıyla kurulmuştur.

Trafik Güvenliği ile Güveni Artırma Komisyonu olarak Başkanı ve Üyeleri (Üniversite)

Başkan Av. Umut ORMAN Genel Sekreter
Üye Doç. Dr. Şükriye Esra BASKAN Hukuk Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Nuri OLUR Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi Bölümü Başkanı, Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi Arş. ve Uyg. Mer. Müd.
Üye Dr. Öğr. Üyesi Aliye Ceren ONUR Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Üye   Güvenlik Müdürü

YAYIN KOMİSYONU

Birimler bünyesinde:

  • Basılmak üzere hazırlanmış taslak eserleri incelenmek, yayınların planlanmak, yayın kurallarına uygun olup olmadığını değerlendirmek, yayın hakkında rapor hazırlamak;
  • Ders aracı olarak kullanılan kitaplar ve teksirlerle yardımcı ders kitapları ile ilgili basılmaya hazır olarak gelen eserlerin nitelik ve eğitim-öğretim ihtiyaçları açısından yayıma uygun olup olmadığını, basılma sırası, baskı adedini tespit ederek maliyeti, satış fiyatları ve ödenecek telif hakları ile ilgili görüş bildirmek.
  • Yukarıda tanım dışında kalan yayın başvuruları ile ilgili görüş bildirmek amacı ile kurulmuştur.

Yayın Komisyonu Başkanı ve Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Hülya SİMGA Rektör Yardımcısı - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Prof. Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Üye Prof. Dr. Selva ERSÖZ KARAKULAKOĞLU Lisasüstü Eğitim Ensitütü Müdürü
Üye Prof. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Demet AVCI ALPAR Hemşirelik Yüksekokulu
Üye Dr. Öğr. Üyesi Yaprak DÖNMEZ ÇAKIL Tıp Fakültesi 
Raportör Mustafa SERİN Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel