Maltepe Üniversitesi | Maltepe Üniversitesi Senatosundan Kamuoyuna Duyuru

Maltepe Üniversitesi Senatosundan Kamuoyuna Duyuru

Maltepe Üniversitesi Senatosu olarak Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi Sonuç Bildirisinde yer alan, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını korumak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte yürüttüğü arama ve sondaj faaliyetleri hakkındaki tamamen tek yanlı ifadeleri ve yaptırım kararlarını şiddetle kınıyor ve AB’yi uluslararası hukuka saygılı olmaya davet ediyoruz.
 

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini gözardı eden ve bölgede Türkiye’nin kendi kıta sahanlığındaki çıkarlarını yok sayan bu tavır hakkaniyet çerçevesinde bölgenin kaynaklarını paylaşma amacıyla hareket eden Türkiye’yi yıldırmayacağı gibi barış ve istikrara da katkıda bulunmayacaktır. Kıbrıs adası üzerinde ve deniz alanlarındaki bütün kaynaklar Kıbrıs’ta yaşayan Türk ve Rum toplumlarına aittir. Ayrıca Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin de geniş kapsamlı hak ve çıkarları bulunmaktadır.
 

Kıbrıs’ta sorun çözülmeden sorunun taraflarından birisini üye yaparak büyük bir hata yapmış bulunan AB’nin şimdi de Rumların kışkırtmaları doğrultusunda yaptığı açıklamaların ve Türkiye’ye karşı aldığı yaptırım kararlarının sorumsuzca hareket etmeyi alışkanlık haline getirmiş Rum Yönetimini NATO üyesi bir Türkiye’ye karşı oldu-bittilere teşvik edeceğini de gözden uzak tutmamak gerekir.
 

Kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini korumaya kararlı olan Ülkemiz üzerinde hiçbir etkisi olmayacak bu türden açıklamalar yapan ve yaptırım kararları alan Avrupa Birliği’ne Kıbrıs’ta sorunun çözülmediğini, iki devlet bulunduğunu, Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını hiç kimsenin görmezden gelemeyeceğini, AB’nin uluslararası hukukun üzerinde olmadığını hatırlatır, hakkaniyet temelli olmayan hiç bir girişimin başarılı olamayacağını yakın tarihin gösterdiğini vurgulamak isteriz.
 

Maltepe Üniversitesi Senatosu

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel