Maltepe Üniversitesi | Maltepe Üniversitesi MayaTTO Tarafından 7 Ocak 2020 Salı Günü 14:30-16:30 Saatleri Arasında Newton - Katip Çelebi Fonu Bilgi Günü Toplantısı Düzenlenmektedir

Maltepe Üniversitesi MayaTTO Tarafından 7 Ocak 2020 Salı Günü 14:30-16:30 Saatleri Arasında Newton - Katip Çelebi Fonu Bilgi Günü Toplantısı Düzenlenmektedir

Newton - Katip Çelebi Fonu, Türkiye ile Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda) arasındaki bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan bir fon programıdır. Bu hedef doğrultusunda her iki ülkeden araştırmacıların bir araya gelerek ortak çalışmalarına, araştırmalarına vb. faaliyetlerine destek veren çağrı programları yürütülmektedir. 2014 yılından bu yana, TÜBİTAK ile birlikte yaklaşık 350 araştırmacıya toplamda 24 milyon Pound üzerinde destek sağlanmıştır.

Birleşik Krallık ile fon olanaklarını tanıtmak, araştırmacılarımızın sorularını yanıtlamak ve ihtiyaç duydukları destek türlerine dair görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 7 Ocak 2020 tarihinde saat 14:30-16:30 arasında Marma Hotel İstanbul Asia – Akdeniz Salonunda yapılacak bilgilendirme sunumu Newton - Katip Çelebi Fonu ekibi Pınar ÇELIKCAN ve Aslı AKÇAYÖZ tarafından gerçekleştirilecektir.

Newton - Kâtip Çelebi Fonu, tüm araştırma alanlarından doktorasını tamamlamış veya tamamlamak üzere olan akademisyenlerin, özel sektör temsilcilerinin, kamu kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin başvurusuna açıktır. Toplantıya aşağıda adresi bulunan formu doldurarak katılmanızı rica ederiz.

Saygılarımızla,
Rektörlük

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel