Maltepe Üniversitesi | Maltepe Üniversitesi Konservatuvarının Başarısı

Maltepe Üniversitesi Konservatuvarının Başarısı

            Üniversitemiz Konservatuvarı, alanında en saygın kuruluşlardan olan Avrupa Konservatuvarlar Birliğine (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen-AEC) kuruluşunun 3. yılında etkin üye olarak kabul edilmiştir. 

            Dünyanın üstün nitelikli tüm konservatuvarlarının işbirliği içinde olduğu AEC'e Maltepe Üniversitesi Konservatuvarının da üye olarak kabul edilmiş olması, Konservatuvarımız ve Üniversitemiz açısından son derece önemlidir, değerlidir. Söz konusu başarıdan dolayı, başta Konservatuvarımızın Müdürü Prof. Çiğdem İYİCİL olmak üzere, emeği geçen tüm mensuplarımızı kutlar; başarılarının devamını dilerim.

            Saygılarımla,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Prof. Dr. Şahin KARASAR
                                                                                                                               Rektör                 

     Konservatuvar Akreditasyon Kurulu (AEC) Karar Dokümanı [PDF]

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel