Maltepe Üniversitesi | Duyuru:10 Maltepe Üniversitesi Coronavirus (COVID-19) (17.03.2020)

Duyuru:10 Maltepe Üniversitesi Coronavirus (COVID-19) (17.03.2020)

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri:

 • Acil servisiyle,
 • Poliklinikleriyle,
 • Yataklı servisleriyle, her zaman olduğu gibi, tüm personelinin vargücüyle, hizmete devam etmektedir.
   

Hastane hizmetlerinin hiçbir şekilde aksamaması, her türlü kaynağımızın etkin bir biçimde kullanılabilmesi için insanüstü bir çaba harcanmaktadır.

Dünyamızı küresel ölçekte tehdit eden Coronavirus’ün (COVID-19) bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla hastanelerimizde aşağıdaki önlemler hızlıca alınmıştır:

 1. Poliklinik hizmeti almak isteyen hastalarımız öncelikli olarak, kayıtlı oldukları Aile Sağlığı Merkezindeki Aile Hekimlerine başvurmaları konusunda ikna edilmektedir.
 2. 18.03.2020 tarihinden itibaren kanser ve acil cerrahiler dışında kalan elektif cerrahiler ve girişimsel işlemler ileri bir tarihe ertelenmiştir.
 3. Hastane girişlerinde ek önlemler alınmıştır. Şöyle ki:
 4. Hastanemize başvuranların “ateşölçer”le ilk kontrolleri yapılmaktadır.
 5. Ateşi ve/veya öksürüğü olan hastalarımıza maske verilecek ve sağlık hizmetinde kendilerine öncelik tanınmaktadır.
 6. Ayaktan hastalarımızın sadece gerekli durumda sadece bir refakatçiyle polikliniğe çıkmalarına izin verilmektedir.
 7. Yatan hastalarımıza ziyaret yasaklanmıştır ve hasta yanında tek refakatçinin kalmasına izin verilmektedir.  
 8. Takip ettiğimiz kronik hastalığı olan hastalarımızın izlenme aralıkları olabildiğince uzun tutulmaktadır.
 9. Yeni başlayan ateş, öksürük vb. şikâyeti olan ya da hastalık şüphesi olanların hastaneye başvurmadan önce “Alo 184 Korona Danışma Hattı”nı aramaları önerilmektedir.

Saygılarımla,

                                                                                                                                                                    Prof. Dr. Şahin KARASAR
                                                                                                                                                                                     Rektör

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel