Maltepe Üniversitesi | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ AÇILDI

Değerli Lisansüstü Öğrencimiz 

08/01/2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı üzere Üniversitemizin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılarak  "Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü" kurulmuştur.Tüm lisansüstü öğrencilerimiz 08/01/2020 tarihinden itibaren "Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü"nün öğrencileridir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda ve sınavlarınızda başarılar dileriz.
REKTÖRLÜK

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel