Maltepe Üniversitesi | Kurum İçi Yatay Geçiş

Kurum İçi Yatay Geçiş

Üniversitemizin ön lisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrenciler, "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK'in Kurum içi yatay geçiş için belirlenen şartlarını sağlamaları ve ilgili Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun da olumlu değerlendirmesi halinde eşdeğer düzeyde ( Eşdeğer düzey: Ön lisanstan ön lisansa - lisanstan lisansa )  başka bir bölüme geçiş yapabilirler.

Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da (Ek ibare:RG-21/12/2019-30985) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

  BAŞVURU KOŞULLARI:

 • Adayların başvuru yapabilmeleri için Üniversitede en az bir yarıyıl öğrenim görmüş olmaları gerekmektedir. Başvuru için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere kontenjan dahilinde başvuru yapılır.
 • Ön lisans programlarında son yarıyıla; lisans programlarında ise son iki yarıyıla kurum içi yatay geçiş yapılamamaktadır.
 • Uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.
 • Aynı veya farklı merkezi yerleştirme puan türünde öğrenci kabul eden programlar arasında kurum içi yatay geçiş yapılabilmesi için, genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekmektedir. Ancak kurum içi yatay geçiş kontenjanının dolmaması halinde; genel not ortalaması 2,00’ın altında olan adayların da başvuruları kabul edilmekte ve bu başvurular ilgili Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurullarınca karara bağlanmaktadır.
 • Üniversite bünyesindeki aynı veya farklı merkezi yerleştirme puan türünde öğrenci kabul eden diploma programları arasında kurum içi yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra, yetenek sınavında da başarılı olunması şartı aranmaktadır.
 • Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlardan İngilizce olanlara geçiş yapılabilmesi için, İngilizce Seviye Tespit Sınavında başarılı olunması veya Yabancı Dil Dersleri Öğretimi Yönergesinde belirtilen şartlara sahip olunması gerekmektedir.
 • Kısmi veya tam burslu öğrenim gören öğrenciler kurum içi yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılmaktadır. Ancak; kurum içi yatay geçiş yapma hakkı kazanan öğrencilerimizden; Üniversitemize kayıt yılı itibarıyla, başvuru yapılan programın %25 veya %50 burslu kontenjanına ilişkin taban puanı sağlayanlara aynı oranda indirim / burs imkanı sağlanır. Başvuru yapılan programa ilgili yılda %25 veya %50 burslu kontenjan açılmamış ise, bu programın ücretli kontenjanına birinci sırada yerleşen öğrencinin puanından (programın ücretli kontenjanının en büyük puanından) daha yüksek puana sahip olanlara %25 oranında indirim / burs imkanı sağlanır.
 • Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenciler eski bölümlerine geri dönememektedir.
 • Kurum içi yatay geçiş yapan öğrencinin daha önceki bölümde geçirdiği süreler öğrenim süresine dâhil edilmektedir. Bir öğrencinin iki bölümdeki toplam öğrenim süresi yedi yıldan fazla olamamaktadır. Bu süre Meslek Yüksekokulu için dört yılı geçememektedir.
 • Kurum içi yatay geçiş yapan öğrencinin geçiş yaptığı bölümde alacağı dersler Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

- ÖSYM Sonuç Belgesi: (Tüm puanların da içinde yer aldığı YKS/LYS/TYT/AYT/DGS Sonuç Belgesi) ÖSYM’nin web sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.

- Transkript: Transkriptin son 1 ay içerisinde alınmış güncel tarihli ve onaylı (ıslak imzalı veya e-imzalı)  olması gerekmektedir. e-devlet sisteminden alınan transkript kabul edilmektedir. (Ekran görüntüsü kabul edilmeyecektir.)

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel