Maltepe Üniversitesi | Duyuru: 1 Koronavirüs (COVID 2019) Bilgilendirme ve Önlemler (11.03.2020) Paylaş

Duyuru: 1 Koronavirüs (COVID 2019) Bilgilendirme ve Önlemler (11.03.2020) Paylaş

Dünyayı küresel ölçekte etkileyen Koronavirüs (COVID 2019) hakkında Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinde, yerleşkemiz Marmara Eğitim Köyünde yaptığımız bilgilendirme çalışmalarını ve aldığımız önlemleri şöyle özetleyebiliriz.

 • Sağlık Bakanlığının (https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov.html) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus-hastaligina-iliskin-universitelerde-alinacak-tedbirler.aspx) konuya ilişkin tüm duyurularını öğrencilerimizle, akademik ve idari personelimizle günü gününe paylaştık.
 • Söz konusu duyuruları tüm mekânlarımızda görünür hale getirdik.
 • Bugün (11.03.2020) Tıp Fakültemizden iki öğretim üyemizin “Bilinçlendirme Semineri” vermesini sağlayarak, iç paydaşlarımızı konu hakkında bilgilendirdik. Ayrıca, semineri çevrimiçi (online) olarak da yayımladık (https://www.maltepe.edu.tr/tr/koronavirus-covid-19-bilinclendirme-semineri).
 • Ulusal Ajansın aldığı kararları yakından izleyerek, Erasmus hareketliliği konusunda hem öğrencilerimizi hem akademisyenlerimizi aydınlattık.
 • Uluslararası öğrencilerimizi konu hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirdik.
 • 8 yıldan beri sürdürdüğümüz Uluslararası Öğrenci Kongrelerini (Maltepe University International Student Congress, MUISC) büyük bir öngörüyle, 3 hafta önce iptal ettik. Gelecek yıl, artık gelenekselleşmiş olan bu kongreler dizisini daha güçlü bir biçimde hayata geçirmeyi planlıyoruz.
 • Uzaktan eğitim konusundaki deneyimimizle, halen etkin bir biçimde de kullandığımız Blackboard sistemimizi uzaktan eğitim bağlamında da, eşzamanlı canlı ders olanaklarıyla devreye sokabilecek durumda olduğumuzu kamuoyuna duyurmak isteriz. Bu konuda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tavsiye kararlarını da beklediğimizi kamuoyuyla paylaşmak isteriz.
 • Kütüphanemizin “Açık Erişim” olanaklarının eğitim-öğretim etkinliklerimizin en büyük destekçisi olduğunu da bilgilerinize sunuyoruz (http://kutuphane.maltepe.edu.tr/
 • MÜBİS ve EBYS olanaklarımızla tüm idari çalışmalarımızı aksatmaksızın sürdürmekteyiz.
 • Dış paydaşlarımıza yönelik büyük ölçekli etkinliklerimizi şimdilik askıya aldık. Bu konudaki gerekli duyuruları daha sonra yapacağız.
 • Mekânların temiz tutulması konusunu her zaman yakından izleyen Üniversitemiz bu bağlamdaki önlemleri daha da artırmıştır. Tüm mekânlarımız ek olarak antibakteriyel nano teknoloji gümüş iyon uygulamasıyla dezenfekte edilmeye başlanmıştır.
 • Hijyen bakımından her zaman dikkatli olunması gereken mekânlarımız, çok sıklıkla kullanılan ortamlar (girişler, akademik ve idari birimler, kütüphane, kantinler WC’ler) dezenfektanlarla donatılmıştır.

ÜNİVERSİTEMİZ KAMUOYUNA VE TÜM KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURURUZ.

REKTÖRLÜK

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel