Maltepe Üniversitesi | Konferans: "Malpraktis Uygulamalarında Hemşirelerin Yasal Yükümlülükleri"

Konferans: "Malpraktis Uygulamalarında Hemşirelerin Yasal Yükümlülükleri"

12.11.2019, 15:00-16:00
Konferans: "Malpraktis Uygulamalarında Hemşirelerin Yasal Yükümlülükleri"
Yer: Hemşirelik Yüksekokulu Safiye Hüseyin Elbi Amfisi
Düzenleyen: Hemşirelik Yüksekokulu - SKS, Hemşirelik ve Sağlık Kulübü - Öğrenci Hemşireler Derneği (ÖHDER)

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel