Maltepe Üniversitesi | Kanser ve Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezimizde, karaciğer kanseri ile ilgili olarak hazırlanmış 10 ayrı proje TÜBİTAK -2209A programı kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.

Kanser ve Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezimizde, karaciğer kanseri ile ilgili olarak hazırlanmış 10 ayrı proje TÜBİTAK -2209A programı kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.

2021/1.Dönem TÜBİTAK 2209A Proje Çağrıları Kapsamında, Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezimiz Bünyesinde Desteklenecek projelerin ve araştırmacıların listesi aşağıdadır:

1. Proje Ekibi: Sudem Ayaz, Seymen Temir
Proje Danışmanları: Dr. Zeynep Akbulut- Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş
Proje Adı: Araştırma Önerisinin Başlığı: Mikroçevre Bileşenlerinden Lamininin Hepatoselluler Karsinoma Hücrelerinde BCO1 ve BCO2 Gen Ekspresyonu ile CD133(+) Kanser Kök Hücreleri Üzerine Etkileri

2. Proje Ekibi: Selin Sayharman
Proje Danışmanları: Araştırmacı Reyhan Kahveci Ulugöl- Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş
Proje Adı: E-Kaderin Proteini ve Karaciğer Kanseri Metastazı Arasındaki İlişkinin 3 Boyutlu Yapı iskeleleri kullanılarak İncelenmesi

3. Proje Ekibi: Enis Ahmet AlacaEce Balanlı 
Proje Danışmanları: Araştırmacı Gamze Demirel- Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş
Proje Adı: Kitosan ve Aljinat Kullanılarak Hazırlanmış Değişen Sertliklerdeki Üç Boyutlu Doku İskelet Modelleri İçerisinde Büyüyen Hepatosellüler Karsinoma Hücrelerinin Fonojenik Özelliklerindeki Değişimler

4. Proje Ekibi: Ayşe Latifoğlu
Proje Danışmanı: Doç. Dr. Zeynep Güneş Özünal
Proje Adı: İnsulin Direnci Oluşturulmuş İnsan Karaciğer Hepatosellüler Karsinom Hücrelerinde (HepG2) Statinlerin Proliferasyona Etkisinin Araştırılması

5. Proje Ekibi: Hüseyin Şimşek, Zeynep Gelirli
Proje Danışmanları: Dr. Zeynep Akbulut- Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş
Proje Adı: Mikroçevre Değişimlerine Maruz Kalan Hepatoselluler Karsinoma Hücrelerinde ISX Gen Ekspresyonu ile Oct4, Nanog ve Ov6 (+) Kanser Kök Hücreleri ve Alpha-Feto Protein Mevcudiyeti Arasındaki İlişkinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

6. Proje Ekibi: Razık Büyükgazel, İrem Serim, Gizem Ay 
Proje Danışmanları: Araştırmacı Reyhan Kahveci Ulugöl- Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş
Proje Adı: Epitel Özellik Gösteren Karaciğer Kanseri Hücrelerinin 3D Gözenekli Yapı İskelesi İçerisinde Sferoid Oluşturması Desteklenip EMD Davranışının TGFB1 Proteini Üzerinden İmmünohistokimyasal olarak İncelenmesi

7. Proje Ekibi: Seden Yurtoğlu, Mustafa Kaan Karaca, Kerem Akkoyunlu
Proje Danışmanları: Araştırmacı Gamze Demirel- Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş
Proje Adı: Değişen Konsantrasyonlarda Fetal Sığır Serumunun Karaciğer Kanser Hücre Migrasyon, Proliferasyon Özellikleri ile Ov6, CD133 ve CD24 Pozitif Karaciğer Kanser Kök Hücre Ekspresyonuna Etkilerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi

8. Proje Ekibi: Fatma Nihan Aydemir
Proje Danışmanları: Dr. Zeynep Akbulut- Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş
Proje Adı: Mikroçevre Bileşenlerinden Tip I Kollajen, Fibronektin ve Bazal Membranın Karaciğer Kanser Hücrelerinde Beta-Aktin ve IL-8 Ekspresyonu Üzerine Etkileri

9. Proje Ekibi: Elif Bengü Yıldırım
Proje Danışmanları: Araştırmacı Reyhan Kahveci Ulugöl - Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş
Proje Adı: Plateletten Zengin Plazma Kaynaklı Trombosit Ekstraktı İçeren İki boyutlu ve Üç Boyutlu Hücre Kültür Modellerinde Karaciğer Kanseri Hücrelerinin Apoptoz Davranışının İncelenmesi

10. Proje Ekibi: Büşra Büyükarmutçu, Sena Kazancı
Proje Danışmanları: Araştırmacı Gamze Demirel- Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş
Proje Adı: İki ve Üç Boyutlu Kültür Ortamlarında Büyüyen Karaciğer Kanser Hücrelerinde Kanserojenite, YAP Proteini ve P53 ve BCL2 Ekspresyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Karaciğer kanseri ile ilgili olarak yukarıdaki projeleri hazırlayan değerli öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Ayrıca, projelerin geliştirilmesinde, her adımda ve her açıdan yol gösteren, destek olan hocalarımıza çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
REKTÖRLÜK

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel