Maltepe Üniversitesi | Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezimizin ve Tıp Fakültesi Öğrencilerimizin Başarıları

Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezimizin ve Tıp Fakültesi Öğrencilerimizin Başarıları

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinden; Aslı Ağca, Aynur Genç, Ayten Özdenli, Ayberk Kırkyaşaroğlu, Bengisu Nur Ertaş, Beren Ateş, Elif Dilşah Yaşar, İlayda Altun, Kamil Emre Işın ve Mevlan Manav'ın hazırlamış oldukları dokuz ayrı bilimsel proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmek üzere kabul edilmiştir. Öğrencilerimizi yürekten kutlar, başarılarının devamını dileriz. Bu projelerin hazırlanmasında büyük emek veren MÜKKAM ekibinden Sayın Dr. Zeynep Akbulut, Hatice Maraş, Damla Kayalı ve Reyhan Kahveci Ulugöl ile projelerin danışmanları olan başta Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Dr. Yaprak Dönmez Çakıl, Dr. Zeynep Güneş Özunal ve Dr. Çağrı Öner hocalarımız olmak üzere öğrencilerimizin yetiştirilmesinde emeği geçen diğer Tıp Fakültesi öğretim üyelerimize teşekkür ederiz.

Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi’nde Yapılmak Üzere Kabul Edilen (2209A) TÜBİTAK Lisans Öğrenci Projeleri:

Proje Adı: : Serum Yoksunluğuna Maruz Kalmış Hepatosellüler Karsinoma Hücrelerinde Mikroçevredeki Tip 1 Kollajenin Apopitozis Üzerine Etkileri

Proje Yürütücüsü: Kamil Emre IŞIN (Donem I)  ve Bengisu Nur ERTAŞ (Donem I)  

Proje Danışmanı: Dr. Zeynep Akbulut, Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş

 

Proje Adı: İnterlökin 6 (IL-6)’nın Farklı Kültür Ortamlarındaki Hepatosellüler Karsinoma Hücre Hattına Apoptotik Etkilerinin Araştırılması

Proje Yürütücüsü: Ayberk Kırkyaşaroğlu (Donem I)  

Proje Danışmanı: Dr. Zeynep Akbulut, , Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş

 

Proje Adı: İnsan Karaciğer Kanseri Hücre Hattında Migrasyonun, E-Kaderin ve β-Aktin Ekspresyonları Üzerine Etkisinin Konfokal  Mikroskobik Düzeyde Değerlendirilmesi

Proje Yürütücüsü: Aslı Ağca (Donem I)  

Proje Danışmanı: Damla Kayalı, , Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş

 

Proje Adı: Hepatosellüler Karsinoma Hücrelerinin Morfolojik ve Karsinojenik Özellikleri Üzerine Mikroçevrede Yer Alan Fibronektin Proteininin İki ve Üç Boyutlu Kültür Ortamlarındaki Etkilerinin Araştırılması

Proje Yürütücüsü: Aynur Genç (Donem I)  

Proje Danışmanı: Reyhan Kahveci Ulugöl, Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş

 

Proje Adı: Hepatoselüler Karsinom Hücrelerinde Kapsaisının Mikro RNA-126 ve PI3K/AKT Yolağı Genleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Proje Yürütücüsü: Beren Ateş (Donem I)  

Proje Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Öner

 

Proje Adı: Hepatosellüler Karsinoma Hücrelerinin Morfolojik ve Karsinojenik Özellikleri Üzerine Mikroçevrede Yer Alan Laminin Proteininin İki ve Üç Boyutlu Kültür Ortamlarındaki Etkilerinin Araştırılması

Proje Yürütücüsü: Ayten Özdenli (Donem II)  

Proje Danışmanı: Reyhan Kahveci Ulugöl, Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş

 

Proje Adı: Karaciğer Kanser Hücrelerinde Sertralin ve Sorafenib Uygulamasında Gözlenen Sinerjist Etkinin P-glikoprotein (P-gp) İle Olası İlişkisi 

Proje Yürütücüsü: İlayda Altun (Donem II)  

Proje Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Yaprak Dönmez Çakıl

 

Proje Adı: Biyoyazıcı kullanılarak oluşturulan 3D Tip I Kolajen-Aljinat ve Tip III Kolajen-Aljinat Bazlı Yapı iskelelerinde Kültürlenen HepG2 Hücrelerinin Morfolojik ve Histolojik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü: Mevlan Manav (Donem III)  

Proje Danışmanı: : Reyhan Kahveci Ulugöl, , Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş

 

Proje Adı: Essitalopramın İnsan Hepatoselüler Karsinom Hücre Hattında (HepG2) Otofajiye Etkisinin Araştırılması

Proje Yürütücüsü: Elif Dilşah Yaşar (Donem V)  

Proje Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Güneş Özünal

 

Saygılarımızla,

Rektörlük


 

   

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel