Maltepe Üniversitesi | İŞKUR || İrtibat Noktası - İş ve Meslek Danışmanlığı

İŞKUR || İrtibat Noktası - İş ve Meslek Danışmanlığı

Kültür Merkezi Fuaye alanında tüm öğrenci ve mezunlarımızın yararlanabileceği iş ve staj duyuruları için her Çarşamba, 10:00 - 14:00 saatleri arasında, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları görev yapmaktadırlar. 

“İş Arayana Umut, İşverene Güven, Öğrenciye Destek: İş ve Meslek Danışmanlığı”

İş ve Meslek Danışmanlığı, iş arayanlara, işverenlere ve öğrencilere istihdam ekseninde odaklanmış danışmanlık hizmetleri sunulması faaliyetidir. Bu hizmetler kapsamında; öğrencilerin meslek seçimlerine, İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların iş bulmalarına, mesleki uyum problemlerini gidermelerine, mesleki becerilerini geliştirmelerine, mesleklerini/işlerini değiştirmelerine destek olunmakta, işverenlerin ise mevzuat çerçevesinde bilgilendirilmeleri sağlanmakta ve eleman temini gibi işgücü piyasasına ilişkin konularda talepleri karşılanmaktadır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel