Maltepe Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi-Sağlık Konuları

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi-Sağlık Konuları

12.04.2022, 13:30-16:30
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi-Sağlık Konuları
Eğitimci: İşyeri Hekimi Dr. Zeliha TAHMAZOĞLU
Katılımcılar: Hemşirelik Yüksekokulu 1. Sınıf Öğrencileri
Yer: Hemşirelik Yüksekokulu Safiye Hüseyin Elbi Konferans Salonu
Düzenleyen: Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hemşirelik Yüksekokulu

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel