Maltepe Üniversitesi | İlan İptali Hakkında

İlan İptali Hakkında

 “02.06.2020 tarih ve 31143 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi ilanımız Rektörlüğümüzce iptal edilmiş olup ilgililere duyurulmaktadır.”

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel