Maltepe Üniversitesi | İlan İptali Hakkında

İlan İptali Hakkında

28.09.2020 tarih ve 31258 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlisi ilanımız Rektörlüğümüzce iptal edilmiş olup ilgililere duyurulmaktadır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel