Maltepe Üniversitesi | Hazırlık Sınıfını İki Yıl İçinde Başarı İle Tamamlayamayan Öğrencilerin Dikkatine

Hazırlık Sınıfını İki Yıl İçinde Başarı İle Tamamlayamayan Öğrencilerin Dikkatine

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca; 2018-2019  Eğitim-Öğretim Yılı sonu itibarıyla hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerimizin, 06 Eylül 2019 tarihinde Üniversitemizden ilişikleri kesilecektir.

Kayıtlı oldukları programın öğretim dili Türkçe olan eşdeğerinin Üniversitemizde olması ve öğrencilerin talep etmeleri halinde, bu öğrenciler Üniversitemizdeki öğretim dili Türkçe olan eşdeğer programlara 02-06 Eylül 2019 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kayıt yaptırabileceklerdir.

Belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayanlarla kayıtlı oldukları programın öğretim dili Türkçe olan eşdeğeri Üniversitemizde olmayanların, 06 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Üniversitemizden ilişikleri kesilecektir.  Bu öğrencilerden, zorunlu Hazırlık Sınıfında başarısız olduğu için ilişiği kesilen öğrenciler başka bir üniversitedeki öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa yerleştirilmek üzere ÖSYM’ye başvurabileceklerdir. Başarısızlık dışında devamsızlık vb. nedenlerle ilişiği kesilen öğrenciler başvuru yapamazlar. Buna ilişkin başvuru takvimi ÖSYM tarafından duyurulacaktır.

Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerimizin listesi için tıklayınız.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel