Maltepe Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel