Maltepe Üniversitesi | Gazetecilik Arama Konferansı

Gazetecilik Arama Konferansı

10.05.2019, 13:00-15:00
Gazetecilik Arama Konferansı
Yer: Marma Hotel İstanbul Asia, Ekrem Akurgal Koferans Salonu
Düzenleyen: İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel