Maltepe Üniversitesi | EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

Eğitim Fakültesi öğrencilerinden gelen akademik takvim değişikliği talebinin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ders başlama tarihi (26.02.2024) ve öğrencilerin derslerin bitirilmesini talep ettikleri tarih (24.05.2024)arasında geçen sürenin yasal zorunluluk olan 70 iş gününü karşılamaması nedeniyle ve akademik yıl başında ilan edilen takvimin mücbir sebep olmaksızın değiştirilmesinin mümkün olamayacağı dikkate alınarak reddine, takvimin akademik yıl başında ilan edilen şekli ile uygulanmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel